Atnaujintas 2001 m. lapkričio 9 d.
Nr.84
(993)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Ora et labora
Darbai
Gimtas kraštas
Atmintis
Žvilgsnis
Aktualijos
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Gelbėjimo sezono apraiškos

Daugiau! riebiau! paimt! pagriebt! išplėšt!
išsikerot! užgaut! neatiduoti!
nustumt! užgožt! praryt! sunaikinti!
sumindžioti! suniekinti! sutrypti!
nulaužt! iščiulpt! pažeminti! priversti!
rangytis! šliaužti! pasiremt! pavergti!
pasinaudoti! viešpataut! valdyt!..

Kai 1973 metų vasarą "Pergalės" žurnale buvo paskelbta poeto Justino Marcinkevičiaus herojinė tragedija apie senovės Graikijos legendinio herojaus Prometėjo pasmerkimą, daugelis Lietuvos partinių ortodoksų ir "socialistinio realizmo" sargų neteko amo. Tačiau prikibti prie garsaus poeto nedrįso. Juolab kad poemoje buvo kalbama apie mitologinius laikus. Tais pačiais metais kitas didis lietuvių tautos poetas Jonas Aistis už vandenyno rašė: "Jei manęs paklaustų, kaip geriau: ar kad okupantas vienas Lietuvą valdytų ir engtų, ar kad per maskolbernius, tai aš asmeniškai, net žinodamas, kad savas šuo visada skaudžiau kanda, nė nemirktelėjęs apsistočiau prie antrojo atvejo, manydamas, kad antruoju atveju yra šansų, kad parsidavėlis gali pakeisti savo nuomonę, žodžiu, antruoju atveju yra daugiau šansų ir galimybių, tuo tarpu kai pirmuoju atveju tų šansų visai nebūtų. O lošiant visada geriau turėti šansų, negu jų visai neturėti". Tuo pat metu J.Aistis, visada tikėjęs Lietuvos atgimimu, teigė, kad tauta niekada nežus, turėdama tokias savybes, kaip taurumas, kilnumas, savo vertės supratimas. Anot J.Aisčio, tauta gali žūti tik nuo korupcijos, nuo niekšėjimo, nuo tarpusavio ginčų. Poetas buvo teisus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija