Atnaujintas 2001 m. lapkričio 9 d.
Nr.84
(993)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Ora et labora
Darbai
Gimtas kraštas
Atmintis
Žvilgsnis
Aktualijos
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Valdovų rūmai

Vyksta diskusija apie Valdovų rūmų atstatymo reikalingumą. Kas slepiasi už jos? Tikslai? Naudingumas? Kas laimi ir kas pralošia? Didžiausia ir neabejotina nauda yra valdantiems komunistams (primenu, kad jie dabar yra kitaip pasivadinę ir iš viso turi daug vardų).
Pirma nauda - daug žmonių ima rūpintis, bent kalbėti apie Valdovų rūmus ir nekreipia dėmesio į tai, kaip, jais prisidengus, praradinėjama valstybė. Valstybė praradinėjama, skurdinant ją viduje. Mažėja finansavimas sveikatos apsaugai. Ar kas numato, kokios bus to pasekmės? Kam einasi, reikės skubėti numirti, kol medicinos pagalba iš viso dar teikiama, nes be pagalbos mirštama sunkiau, ne laiku ir blogesniu būdu. O kai mažinama be galo, medicinos pagalba greitai gali iš viso išnykti. Andriaus Kubiliaus vyriausybė mažino, ir tai buvo pateisinama - Rusijos krizė, netinkamas reagavimas į ją ir viso to pasekmės. Reikėjo išsikapstyti. Dabar Rusijoje - lyg ir ne krizė, o kur ji yra, kad reikia mažinti finansavimą sveikatos apsaugai? Tad gal Lietuvoje krizė, kad sugrįžo (arba sustiprėjo, nes nebuvo visai pasitraukusi) vagių valdžia? Suprantama, reikia, kad žmonės to nepastebėtų, tad nusprendžiame taip: užimkime žmo-nes kuo kitu - statykime valdovams rūmus. Kelkime kuo didesnį šurmulį, kad vieni jų nori, kiti nenori ir mirtinai tarpusavyje kovoja. Tokia yra nauda. Įsismaginę šurmulio kėlėjai trina rankas: žmonės pasiduoda, tad visada valdysime, ir rūmai bus reikalingi mums!


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija