Atnaujintas 2001 m. lapkričio 28 d.
Nr.89
(998)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Kultūra
Visuomenė
Žvilgsnis
Istorijos vingiai
Retro
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Vilniaus molėtiškių vakaronė Verkių rūmuose

Ne vien viščiukai skaičiuojami rudenį - į Verkių rūmus susiėję Molėtų rajono savivaldybės atstovai ir vilniečiai, kilę iš Molėtų rajono, apibendrino 2001-ųjų metų veiklos rezultatus, aptarė bendradarbiavimo gaires ateičiai. Vyko smagi vakaronė. Renginį pradėjo Vilniaus - Molėtų kraštiečių klubo pirmininkas Vilius Maslauskas. Ji pasidžiaugė, kad vis daugiau molėtiškių įsijungia į gimtojo krašto veiklą. Nepamiršta Molėtų, gimtosios Inturkės parapijos medikė ir inžinierius (pensininkai) Elena ir Juozas Rusteikos. Aktyvūs klubo veikloje literatūros kritikas, Vilniaus pedagoginio universiteto darbuotojas Petras Bražėnas, Teisės akademijos rektorius Alvydas Pumputis, mokslinių ir grožinių leidinių redaktorius Vytautas Rakauskas, dailininkė Sigutė Maslauskaitė ir daugelis kitų. Vilniečiai nuolat dalyvauja kultūriniuose renginiuose, Alantos senajame dvare nuolat organizuoja profesionalių dailininkų darbų parodas ir plenerus, teikia labdarą socialiai remtiniems, neįgaliems molėtiškiams.


Neturtas, kuriam nieko netrūksta

Apie televizijos filmą "Neturto seserys"

Jei šiandien mūsų hedonistinei visuomenei, kur vieni pešasi dėl turtų, sklypų, postų, o kiti neturtą laiko didžiausia žmogaus nelaime, sušuktum: "Žmonės, atsipeikėkit, yra kur kas didesnių vertybių už didžiausius pasaulio turtus!" - būtum išjuoktas kaip nenormalus. Pajutę pinigo galią kai kurie negali ir nenori išsivaduoti iš jo kerų, įsitikinę, jog už pinigus įmanoma net teisybę nupirkti, o gyvenantys žemiau skurdo ribos svajoja, kaip surinkti centų duonai - tad ir juos pinigas valdo. Kad nukreiptų skurdžiųjų sluoksnių dėmesį nuo tikrųjų to skurdo kaltininkų, komercinės televizijos neriasi iš kailio, pagal užsakymus sugalvodamos vis naujus žaidimus, siūlančius "išlošti milijoną" (taigi - išlošti, o ne užsidirbti...).
Turtai ir skurdas, pramogos ir vis tolstanti nuo žmonių rūpesčių valdžia - net jei ir neįteisinta, net jei ir iš turtingo nusikaltėlių pasaulio įšliaužianti... Toks mūsų "mirties kultūrą" kuriančios visuomenės kontekstas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija