Atnaujintas 2001 m. lapkričio 28 d.
Nr.89
(998)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Kultūra
Visuomenė
Žvilgsnis
Istorijos vingiai
Retro
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Ambasadorė tremtyje

Mes išaugom laisvi kaip ereliai, kalnų kunigaikščiai,
Ir nėra tokių slenksčių, nuo kur pasitrauktume baugščiai.

Greičiau uolos granito ims tirpti kaip lydomas švinas,
Nei prarasim kovoj savo prigimtį kilnią bent vienas.
Greičiau žemė iš karščio ims skeldėt be žado,
Negu mes po žeme atsigulsime garbę praradę.

Niekad niekam nelenkti galvos - duodam priesaiką šventą,
Arba mirt, arba laisvėj gyventi mums lemta.

Iš Čečėnijos Respublikos Ičkerijos himno "Mirtis arba laisvė"


2000 m. birželio 12 -14 dienomis Lietuvos sostinėje Vilniuje pirmą kartą pasaulio istorijoje vyko Tarptautinis kongresas "Komunizmo nusikaltimų įvertinimas". Jame dalyvavo 24 valstybių atstovai, kurie įsteigė Tarptautinį Vilniaus visuomeninį tribunolą, daugelio žmonių pavadintą "Niurnbergas-2". Kongresas pavedė Tribunolui teisiniu, politiniu ir socialiniu požiūriu įvertinti komunizmo ideologiją, nusikalstamas komunistų sukurtų režimų veikas. Tribunolas dirbo sesijomis birželio 12-14 bei rugsėjo 4-8 dienomis. Jis išklausė penkiolikos valstybių atstovų kaltinimus. Tribunolas nuosprendį paskelbė 2000 m. rugsėjo 27 d.

Čečėnijos Respublikos atstovė Lietuvoje Aminat Saijeva


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija