Atnaujintas 2001 m. gruodžio 5 d.
Nr.91
(1000)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Darbai
Kultūra
Žvilgsnis
Mums rašo
Literatūra
Atmintis
Istorija ir dabartis
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Rumunija: vilties šuolis Baltijos link

Lapkričio pabaigoje įvykęs Rumunijos vadovo Jono Iljesku vizitas Lietuvoje nėra kuo nors ypatingas ar išskirtinis, juolab kad aukštas svečias Vilnių pasirinko keliaudamas po visas Baltijos šalis.
Tačiau santykiai su šia kur kas labiau atsilikusia pietryčių Europos valstybe verti mūsų dėmesio, o tuo labiau - spalvinga Rumunijos prezidento, sulaukusio jau 71-erių metų amžiaus, asmenybė.
Kartu su Rumunijos prezidentu į Lietuvą atvyko nedidelė, tik vienuolikos verslininkų delegacija, todėl nebuvo net laukta, kad "Litexpo" rūmuose Vilniuje surengtas ekonominis forumas sukels didelį mūsų verslininkų susidomėjimą.
Apskritai Lietuva ir Rumunija diplomatinius santykius atkūrė 1991 metų rugsėjį, kai Rusijoje praūžė garsusis pučas, o Rumunija ėmė pamažu atsitokėti po 1989-ųjų gruodį nuversto 71-erių sulaukusio diktatoriaus Nikolajės Čaušesku ir jo žmonos Elenos mirties (jie buvo sušaudyti). Bet tuo metu rumunams etniškai artimoje Moldovoje kilo prorusiškas karas dėl Padniestrės atsiskyrimo, o pati Rumunija rengėsi eiliniams prezidento rinkimams. Kitaip sakant, atkurti santykius su Baltijos regiono valstybe, neseniai išsprūdusia iš Sovietų Sąjungos glėbio, metas buvo ne visai tinkamas, tačiau Bukareštas vis dėlto tai padarė.
Galbūt tai ir yra J.Iljesku nuopelnas. Buvęs komunistinis lyderis, baigęs mokslus Maskvoje, 1990-aisiais laimėjo pirmuosius rinkimus, o antruosiuose 1992 metais jis įrodė, kad sugeba keistis ir prisitaikyti prie 23 milijonų šalies gyventojų nuotaikų.
1996 metais įvyko dar vieni rinkimai, kuriuose pokomunistiniam vadovui prezidento postą teko užleisti antrame ture nedidele balsų persvara laimėjusiam vengrų etninės mažumos remiamam dešiniųjų atstovui profesoriui Emiliui Konstantinesku.
Atėjo 2000-ieji, ir vėl viskas apvirto aukštyn kojomis. Nusivylę dešiniaisiais, rumunai vėl atsigręžė į J.Iljesku ir trečią kartą išrinko jį šalies vadovu. Per tą politinių sugrįžimų ir praradimų dešimtmetį nesikeitė tik viena - rumunų pragyvenimo lygis. Iki šiol infliacija šalyje nebūna mažesnė kaip 30 proc., vidutinė mėnesio alga neperžengia daugiau negu kuklios 100 dolerių ribos. Per mėnesį iš šešių tūkstančių numatytų privatizuoti įmonių tik trečdalis tapo privačiomis. Iki šiol Rumunijoje gimdyvių mirtingumas yra didžiausias visoje Europoje. Ilgą laiką Rumunija senajame žemyne išsiskyrė dar vienu rodikliu - ilgiausia 48 val. darbo savaite.
Taigi nei patyrimą turintis ekskomunistas, nei jaunesnis dešiniųjų atstovas neįveikė didžiulio atsilikimo, kuris iš posovietinio bloko valstybių Rumuniją nustūmė į priešpaskutinę vietą Europoje, paskutinėje paliekant nebent kokią Albaniją.
Tačiau J.Iljesku, kuriam dažnai tenka bendrauti su buvusiu savo bendraminčiu A.Brazausku, kantriai ieško išeičių iš tokios padėties. Lietuvoje jis lankėsi 1994 metais, o tuometinis Lietuvos vadovas A.Brazauskas, keliaudamas į Turkiją, į Bukareštą buvo nuvykęs 1995-ųjų rugsėjį. Tada jis sužinojo, kad Rumunija labai uoliai rengiasi įstoti į ES ir net turi 25-erių metų žengimo į ES programą. To vizito metu neapsieita be incidento: Rumunijos parlamentaras ir Europos Tarybos atstovas G.Frunda pateikė kaltinimus, esą Lietuvoje šiurkščiai pažeidžiamos žmogaus ir tautinių mažumų teisės. Vėliau šis konfliktas išblėso, tačiau atšalimo tarp valstybių nuosėdos išliko - ir tarpvalstybinių santykių, ir varžybų dėl priėmimo į Europos struktūras prasme.
Politologai nepraleido be dėmesio ir dar vieno fakto: Rumunijos ekskomunistinis vadovas viešnagę Baltijos šalyse pasirinko tuomet, kai jose pakvipo senu kairiųjų kvapeliu: Lietuvoje juo atsiduoda parlamente ir vyriausybėje, o Estijoje - prezidentūroje... Tačiau galima to ir nepastebėti, nes politinis angažuotumas neturi būti valstybių santykių stabdžiu.
Viešėdamas J.Iljesku pareiškė, kad "mes vaisingai bendradarbiaujame įvairiose pasaulinėse institucijose, pavyzdžiui, JTO, ESBO, tačiau visiškai negalime būti patenkinti mūsų dvišalių ekonominių ryšių lygmeniu".
1995 metais prekyba tarp Lietuvos ir Rumunijos tesudarė 0,08 procento bendros Lietuvos užsienio prekybos apyvartos. Per penkerius metus ši dalis šiek tiek išaugo. Pernai Lietuvos eksportas į Rumuniją sudarė 3 mln. 150 tūkst. dolerių, o importas iš Rumunijos - 1 mln. 700 tūkst. dolerių Taigi per metus eksportas ir importas sumažėjo maždaug 20 proc.
Šių metų sausį Lietuvoje buvo užregistruota vos viena Rumunijos kapitalo įmonė, o bendrų iš viso nebuvo. Iki šiol neparengta Laisvos prekybos sutartis, kuriama jau trejus metus. Taip pat nepasirašyta ir sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.
Toks santykių atšalimas paaiškinamas ne tik stojimo į ES ir NATO varžybomis (tiek Lietuva, tiek Rumunija tarp dabartinių ES narių ieško ir randa savo aktyvių rėmėjų). Prekybos struktūra yra labai nevienalytė, abi šalys dar nesugeba nustatyti jos prioritetų, ir, išskyrus vaisius, daržoves ar gėrimus, Vilnius Rumunijoje nemato jį dominančių prekių. Gal tai ir nėra teisinga, todėl šis Rumunijos prezidento vizitas ir turėjo įpilti žibalo į tą bendradarbiavimo katilą. Tačiau apžvalgininkai skeptiškai įvertino vizito rezultatus. Pavyzdžiui, kad ir Bukarešto norą kelią "Via Baltica" pratęsti per Rumuniją iki Juodosios jūros...
Koordinuojant šį bendradarbiavimą pirmuoju smuiku turėtų griežti mūsų Užsienio reikalų ministerija, kuri galėtų drąsiau kautis ne tik dėl paramos integruojantis Lietuvai į eurostruktūras, bet ir dėl abipusiai naudingų santykių su visomis, kad ir skurdžiausiomis šalimis, prioritetų.

Česlovas IŠKAUSKAS

© 2001 "XXI amžius"

 


Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (dešinėje)
už asmeninius nuopelnus plėtojant Lietuvos ir Rumunijos tarpvalstybinius santykius bei aktyvią veiklą gerinant abiejų šalių bendradarbiavimą apdovanojo Joną Iljesku Vytauto Didžiojo 1-ojo laipsnio ordinu

Kęstučio Vanago (ELTA) nuotrauka

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija