Atnaujintas 2001 m. gruodžio 12 d.
Nr.93
(1002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Kultūra
Žvilgsnis
Atmintis
Literatūra
Kryžkelės
Likimai
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis
Paskutinis puslapis


ARCHYVAI

2001 metai

Yra taip, kaip yra

Galima neperdedant pasakyti, jog prasidėjo totalus puolimas prieš amerikiečių kompaniją "Williams International". To ir buvo galima tikėtis, nes ne vienas vadinamųjų socialdemokratų lyderis dar prieš Seimo rinkimus įteiginėjo, jog kausis iki paskutinio kraujo lašo už "niekdarių amerikonų" išvarymą.
Ir štai Seimo Ekonomikos komitetas, kuriame susispietė daugiausia gazpromininkų ir lukoilininkų, priėmė "nepriklausančio" jokiai frakcijai J.Veselkos pateiktas įstatymo dėl "Mažeikių naftos" privatizavimo pataisas. Ekonomikos komitetas paragino Vyriausybę apsvarstyti galimybę nutraukti sutartį su "Mažeikių naftos" įmonę valdančia JAV bendrove "Williams International" bei galimus tokio žingsnio ekonominius bei teisinius padarinius. Čia Vyriausybė galėtų ir nesivarginti aiškindamasi tuos padarinius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija