Atnaujintas 2001 m. gruodžio 12 d.
Nr.93
(1002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Kultūra
Žvilgsnis
Atmintis
Literatūra
Kryžkelės
Likimai
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis
Paskutinis puslapis


ARCHYVAI

2001 metai

Lietuvos Vyčiai - Knights of Lithuania

Lietuvos Vyčius vienija daugiausia JAV gimusieji, kurie palaiko lietuviškus papročius, tradicijas ir didžiuojasi savo protėvių kultūra. Anglų kalba (daugiau nei 3000 egz. tiražu) leidžia mėnesinį žurnalą "Vytis - The Knight". Organizacija įkurta 1913 metais ir pasižymi gausia vargšų šalpa Lietuvai, ypač religinėms institucijoms: įsisūnijo 17 studentų iš Šv.Juozapo seminarijos Vilniuje, vaistų ir kitų medicinos reikmenų išsiuntė net už 68 milijonus dolerių, remia lietuviškas mokyklas. Kasmet rengia Lietuvos Vyčių suvažiavimus-konvencijas (2002 metais 89-asis suvažiavimas numatytas Čikagoje), į kuriuos atvyksta atstovai iš JAV. Lietuvos Vyčiai susibūrę į daugiau nei 50 kuopų įvairiose JAV vietovėse. Visos kuopos veikia savarankiškai. Dabartinis Vyčių pirmininkas yra Robertas A.Martinas.


Dėl Sovietų Sąjungos likvidavimo dešimtmečio

Prieš dešimt metų - 1991 m. gruodžio 7 d. Belovežo girioje Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos vadovai pasirašė sprendimą, kad panaikinama tuometinė SSRS - Sovietų Sąjunga. Jos vietoje buvo paskelbta Nepriklausomų Valstybių Sandrauga - NVS. Šio įvykio dešimtmečio proga TS(LK) pirmininkas, Seimo narys Vytautas Landsbergis padarė pareiškimą. Pareiškime sakoma:


Integracijos stabdžiai

Praėjusį mėnesį Vyriausybės globojamas cukraus fabrikas "Marijampolės cukrus", kurio prašymu buvo nustatyta minimali cukraus pardavimo kaina, vėl panoro papildomų lengvatų. Pareikalauta, kad Valstybinė mokesčių inspekcija sumažintų 20,8 mln. litų siekiančius fabriko įsiskolinimus. Pasak "Danisco Sugar" (Danija) verslo plėtros direktoriaus Michaelio Persono, yra požymių, kad tas prašymas bus patenkintas. Jei taip atsitiks, tai jau bus penktas kartas, kai "Marijampolės cukrui" sudaromos išskirtinės sąlygos. M.Personas priminė, jog, Danijos teisininkų požiūriu, skolų nurašymas ar sumažinimas pažeistų bent keturis Lietuvos įstatymus bei tarptautines sutartis. Danų kompanija tai pagrįstai laiko konkuruojančios užsienio bendrovės diskriminavimu.


Niujorko lietuviai stengiasi, kad Lietuva būtų pakviesta į NATO

Niujorko ir jo apylinkių lietuviai deda daug pastangų, kad ateinančiais metais Lietuva būtų pakviesta į NATO. Tai savo interviu "Draugo" dienraščiui pabrėžė Niujorko lietuvių bendruomenės apygardos pirmininkė dr.Giedrė Kumpikaitė.
Apygardos ir apylinkių valdybų nariai organizuoja ir patys rašo laiškus Amerikos Kongreso ir Senato nariams, skambina jiems telefonu. Ypač veiklus yra Visuomeninių reikalų vedėjas Raimundas Sližys, palaikantis ryšius su Vašingtonu. G.Kumpikaitė labai džiaugiasi savo pagalbininku politiniu patarėju dr. Paulu M.Kazu, gerai pažįstančiu Niujorko politikus, bendraujančiu su jais Lietuvos ir NATO klausimais.
Dar nėra metų, kai dr. G. Kumpikaitė išrinkta Niujorko lietuvių bendruomenės apgardos pirmininke. Gimusi Lietuvoje, 1949 metais su tėvais apsigyveno Amerikoje 1974 metais gavo prancūzų literatūros daktaro laipsnį, po kelerių metų - anglų literatūros magistro laipsnį. Dabar St. John universitete dėsto prancūzų literatūrą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija