Atnaujintas 2001 m. gruodžio 12 d.
Nr.93
(1002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Kultūra
Žvilgsnis
Atmintis
Literatūra
Kryžkelės
Likimai
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis
Paskutinis puslapis


ARCHYVAI

2001 metai

Ryškintini lietuvininkų veikėjų portretai

Išleista Mažosios Lietuvos enciklopedija (MLE) - gyvas stebuklas. Stebuklas dėl to, kad sugebėta prikelti, prakalbinti, regis, amžinai pradingusį kraštą, jos žymesnius veikėjus, sugrąžinti juos gyvenimui mūsų atmintyje. Todėl turime teisę ištarti: abit, non obit. Pastatydinę paminklą lietuvininkams, galime jį kiek pataisinėti.
Beskaitinėdamas šį puikų leidinį pagalvojau, kad galėčiau papildyti jame išspausdintas G.Galvanausko, E.Borcherto ir G.Juozupaičio biografijas. Gal tai praverstų enciklopedijos redakcijai ir biografams.
Pirmiausia abejoju, ar reikėjo Gedimino Galvanausko pavardę rašyti sutrumpinta forma - Galva. Juk jis gimė Galvanausku, juo rašėsi iki pasitraukdamas iš Tėvynės. Tik atsidūręs Vakaruose "persikrikštijo" į Galvą. Nebūtų pakenkę pažymėti, jog G.Galvanauskas - žymaus valstybininko Ernesto Galvanausko brolis. Gerai, kad tokia pastaba įrašyta straipsnelyje apie pastarąjį.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija