Atnaujintas 2001 m. gruodžio 12 d.
Nr.93
(1002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Kultūra
Žvilgsnis
Atmintis
Literatūra
Kryžkelės
Likimai
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis
Paskutinis puslapis


ARCHYVAI

2001 metai

Čirškiantys "plyno lauko" statybininkai

Sunku nepastebėti, kad lietuviai "buvusieji" Kremliaus pagalbininkai pasaulinio socializmo statyboje kartais nesusilaiko nepasididžiavę savo "statyba". Žiūrėk, ir Algirdas Brazauskas užsienio verslininkams pasigyrė komunistine statyba - net "ant plyno lauko".
Tai primena Amerikoje jau seniai žinomą Boriso Pasternako knygą "Daktaras Živago", kurią skaitant įstrigo aprašytas statybos "ant plyno lauko" vaizdas. Po karo, Raudonosios armijos majoras, karo metais iš gulago savanoriu įstojęs į "mirties batalioną", kad, jei liks gyvas, atgautų laisvę, pasakojo apie gulagą jaunam karininkui: "Mes išlipome iš traukinio bekraščiame sniegyne... Sargybiniai su į mus nukreiptais šautuvais ir vilkiniais šunimis... Mes buvome paskleisti ir sustatyti į daugiakampį, veidais į išorę... Tada mums buvo įsakyta suklaupti ir žiūrėti tiesiai į priekį, antraip - mirtis... Išgirdome pranešimą: "Tai yra jūsų stovykla. Susitvarkykite, kaip išmanote!"


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija