Atnaujintas 2001 m. gruodžio 12 d.
Nr.93
(1002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Kultūra
Žvilgsnis
Atmintis
Literatūra
Kryžkelės
Likimai
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis
Paskutinis puslapis


ARCHYVAI

2001 metai

Nelygūs partneriai

Iš vaikystės laikų mename pasakėčią, kurioje varlė, pamačiusi bulių prie kūdros, sugalvojo susilyginti su juo savo dydžiu. Pūtėsi pūtėsi, kol pagaliau sprogo.
Štai į JAV atvyko Rusijos prezidentas V.Putinas susitikti su Amerikos prezidentu kaip lygus su lygiu.
Amerikos prezidentas D.V.Bušas mandagiai priėmė svečią. Leido jam kalbėti ir pasirodyti kaip lygios valstybės vadovui. Nežinau, ar Rusijos prezidentas suprato amerikietišką būdą, mandagumą bei vaišingumą. Manau, jog, visą profesinį gyvenimą praleidęs sovietinėje KGB struktūroje, V.Putinas turėtų suprasti, kad jis, kaip ta varlė prie kūdros, negali būti visai vienodo lygio su Amerikos prezidentu.
Kai tik Ameriką užpuolė teroristai, Putinas tuoj pat numatė gerą progą prisitaikyti prie prezidento Bušo, pažadėdamas kartu su civilizuotu pasauliu stoti į kovą prieš terorizmą. Kadangi Amerikai reikėjo sąjungininkų, D.Bušo administracija nekreipė dėmesio į didelį buvusių komunistų džiaugsmą dėl Amerikos tragedijos. Ne vienas komunistas tai išreiškė viešai (net ir Lietuvoje vienas komunistų filosofas parodė savo džiaugsmą). Amerikiečių politikų tikslas buvo suorganizuoti kuo platesnį tinklą kovai prieš teroristus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija