Atnaujintas 2001 m. gruodžio 12 d.
Nr.93
(1002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Kultūra
Žvilgsnis
Atmintis
Literatūra
Kryžkelės
Likimai
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis
Paskutinis puslapis


ARCHYVAI

2001 metai

"XXI amžiaus" tūkstantasis numeris"

"XXI amžius" - tai Lietuvos atgautos nepriklausomybės vienas iš stebuklų. Lietuvos valstybingumas atkurtas ir "XXI amžius" įsteigtas beveik tuo pačiu metu.
Nežinau, kas lėmė, kad tie abu įvykiai sutapo: ar kuris nors Lietuvos išminčius sugalvojo tuos du įvykius sutapatinti, ar tai buvo Dievo Apvaizda sukurti tokį laikraštį, kuris kaip švyturys nušviestų laisvai ir nepriklausomai Lietuvai kelią, vedantį ją į ateitį.
Dvi pagrindinės laikraščio kryptys - katalikiškoji ir tautiškoji, tarsi du upeliai susiliejantys į vieną sraunią upę, gaivina tautos šaknis, žadina jas naujam gyvenimui.
"XXI amžiaus" kelias - lygiai toks pat duobėtas ir erškėčiuotas, kaip ir atgimusios nepriklausomos Lietuvos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija