Atnaujintas 2002 m. vasario 13 d.
Nr. 12
(1019)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Bažnyčia ir visuomenė
Susitikimai
Literatūra
Istorijos vingiai
Likimai
Žvilgsnis
Lietuva


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Bažnyčia nerimauja dėl narkomanijos problemos sprendimo būdų

Narkotikai yra didelis blogis, nes išplitęs piktnaudžiavimas jais kelia pavojų visuomenei. Su šiuo blogiu reikia kovoti pasitelkus efektyvias prevencijos gydymo priemones ir įstatymus, pabrėžiama gruodžio mėnesį paskelbtame Popiežiškosios sveikatos apsaugos darbuotojų sielovados tarybos dokumente "Bažnyčia, narkotikai ir toksikomanija". Jame nepritariama dabar dažnai minimai galimybei legalizuoti prekybą vadinamaisiais silpnaisiais, arba švelniaisiais, narkotikais, nes nuolatinis jų vartojimas irgi sąlygoja psichologinę priklausomybę. Be to, būtų absurdiška, jeigu valstybė, neva siekdama sumažinti nelegalaus verslo žalą, pati pradėtų kontroliuoti heroino ir kitų panašių medžiagų dalijimą narkomanams. Valstybė negali tapti narkotikų tiekėja, ir beprasmiška būtų manyti, kad narkomaniją galima įveikti pasitelkus tuos pačius narkotikus ar jų pakaitalus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija