Atnaujintas 2002 m. vasario 13 d.
Nr. 12
(1019)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Bažnyčia ir visuomenė
Susitikimai
Literatūra
Istorijos vingiai
Likimai
Žvilgsnis
Lietuva


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Lietuviai prievartinėje karinėje tarnyboje
SSRS kariuomenėje 1945-1991 metais

Išėjusi dvidešimtmečių jaunystė

Sovietų Sąjungos režimas vykdė fizinio ir dvasinio genocido politiką netgi karinėje tarnyboje, kurioje nukentėjo Lietuvos vaikinai, vyrai, tėvai. Dešimtmečiais plaukė į Lietuvą karstai iš karinių dalinių, slinko namo suluošintieji, apšvitintieji, išprotėję, lėtai mirčiai pasmerktieji. Sunku įsivaizduoti, kokią tragediją išgyveno tėvai, kai sūnų, išleistą į sovietų kariuomenę sveiką ir optimistiškai nusiteikusį, reikėjo parsivežti cinkuotame karste arba sulaukti suluošinto, silpnos sveikatos jaunuolio. Dauguma Lietuvos sūnų išžudyta, taikant represines priemones, prievartaujant juos fiziškai ir žalojant psichiškai. Deja, tiksliai pasakyti, kiek jų netekome, negali niekas, - tokių duomenų paprasčiausiai nėra.

Laimis Trimonis (stovi viduryje) sovietinėje kariuomenėje 1979 m. gegužės 8 d.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija