Atnaujintas 2002 m. vasario 20 d.
Nr. 14
(1021)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Valstybė ir bažnyčia
Susitikimai
Kultūra
Likimai
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


PRIEDAI

(atnaujinta)

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai


PASKUTINIS NUMERIS


Režisierius, aktorius, tribūnas

Gytis Padegimas šiomis dienomis peržengė savo 50-ojo gimtadienio slenkstį.
Prieš trisdešimt metų Kauno dramos teatre jis debiutavo savo pirmuoju režisuotu spektakliu "Karlsonas ir vėl pokštauja". G.Padegimas pastatė aštuoniasdešimt spektaklių įvairių teatrų scenose: ir Lietuvoje, ir užsienyje. 1988-1993 metais buvo Šiaulių dramos teatro vyriausiasis režisierius, 1993-1999 metais vadovavo Kauno akademiniam dramos teatrui.
Teatras - pats trapiausias menas. Jis fiksuojamas tik to laikotarpio žiūrovų atmintyje. Vėliau ima trupėti skeveldrėlėmis, o dar vėliau - ir visai išsibarsto.

Gytis Padegimas


"Kaip lašelis tyro gintaro"

J.Miltinio dramos teatre veikia dailininko Stasio Kavaliausko kūrybos paroda. Menininkas pateikė per pastaruosius keletą metų nutapytus 21 paveikslą. Lankytojai parodoje laukiami visą vasario mėnesį.

Rengiant parodą reikėjo perversti krūvą literatūros

Panevėžiečio darbų yra Švedijoje, JAV, Norvegijoje, Prancūzijoje, Australijoje. S.Kavaliauskas surengė apie 40 personalinių parodų. Vieną jų - Danijoje - padėjo surengti buvęs jo bendraklasis Raimondas Jasinevičius, tuo metu dirbęs Lietuvos ambasadoriumi šioje šalyje. Parodoje buvo eksponuojami 33 įvairia technika atlikti darbai. Danai stebėjosi turtinga Lietuvos mitologija.
Tokia parodos Danijoje darbų atsiradimo istorija. Virš kavinukės "Aguonėlė" miesto centre S.Kavaliauskas turėjo savo dirbtuvėlę. Po jos langais rinkdavosi tuo laiku buvę madingi krišnaitai. Nusibodo žmogui jų keliamas triukšmas. Tuomet ir kilo mintis kažką padaryti apie senovėje garbintus lietuvių dievus. Dailininkas pervertė krūvas literatūros. Įsigilinti į Lietuvos mitologiją padėjo prof.P.Dundulienės knygos.

Dailininkas Stasys Kavaliauskas


Įvertintas penkerius metus rašytas romanas

Poetas R.Keturakis - Čikagos "Lietuvių balso" literatūrinės premijos laureatas

Pernai rugsėjo 23 dieną Čikagoje, Jaunimo centre, įvyko literatūros konkurso laureatų paskelbimo šventė. Pirmoji premija (5000 JAV dolserių) paskirta Jonui Vėlyviui (slapyvardis Jonas Petraitis) už romaną "Neleisk mūsų gundyti". Antroji premija (3000 JAV dolerių) paskirta poetui, rašytojui Robertui Keturakiui (slapyvardis Juozas Gniužda) už romaną "Kulka Dievo širdy". Trečioji premija (2000 JAV dolerių) įteikta Jūratei Vyliūtei (slapyvardis Audrius Gilvydas) už romaną "Brolis Vincentas". Premijas skyrė Čikagos "Lietuvių balso" redakcija (šio laikraščio vyriausias redaktorius, literatūros kritikas Vytautas Radžius).
Seniai rūpėjo pakalbinti Lietuvos rašytojų sąjungos narį, poetą Robertą Keturakį ir pasveikinti laimėjus antrąją literatūros premiją.

Rašytojas ir poetas Robertas Keturakis


Rūpestėliai

Seimo kontrolieriai susirūpino sunkiomis kalinių laikymo "nehumaniškomis" sąlygomis, pažeidžiamais higienos normų reikalavimais. Pareikalauta, kad kaliniams, ypač Lukiškių kalėjime, būtų sudarytos sąlygos dirbti, sportuoti ir mokytis. Žodžiu, iš kalėjimo reikia padaryti vos ne sanatoriją. Aišku, kelyje į Europą būtina pertvarkyti kalėjimų ir kitų nelaisvės vietų sąlygas, kurios dažnai tvarkomos pagal sovietinių lagerių tvarką. Deja, reikia pripažinti, jog per atkurtosios nepriklausomybės laikotarpį kalinių laikymo sąlygos, jų maitinimas nepalyginamai pagerėjo. Tą supranta ir patys nusikaltėliai. Teko kalbėtis su vienu trejus metus Pravieniškių kalėjime išbuvusiu nuteistuoju. Jis teigė, jog per tuos trejus metus, praleistus už grotų, jautėsi gana puikiai, o sugrįžęs maitinosi kur kas blogiau nei nelaisvėje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija
Šiame numeryje:

Kelias į tėviškę

Vietnamo Bažnyčia stiprėja ir auga

Šeimos kančių keliai

Lietuviai prievartinėje karinėje tarnyboje SSRS kariuomenėje 1945-1991 metais

Generolo puolimas primena nesenus laikus

Dėl gatvės pavadinimo išdaviko vardu

Liberalizmo grimasa kenkianti pilietinės visuomenės formavimui

Didžiausią pasitikėjimą ir pagarbą turinti institucija