Atnaujintas 2002 m. kovo 1 d.
Nr. 17
(1024)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Laikas
Susitikimai
Pasaulis
Aktualijos
Nuomonės
Lietuva


PRIEDAI

(atnaujinta)

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS


Mieli "XXI amžiaus" interneto svetainės skaitytojai!

Trūkstant lėšų, balandžio mėnesį planuojama nutraukti "XXI amžiaus" interneto svetainės atnaujinimą. Svetainę rengti galėsime tik tuo atveju, jeigu gausime paramos iš privačių asmenų ar fondų.

Anksčiau parengti numeriai bus palikti archyve.

Norinčius paremti "XXI amžių", pinigus prašome pervesti į tokią sąskaitą:

AB VILNIAUS BANKAS, VB Kauno Santakos filialas
Kęstučio 38, Kaunas, Lietuva
Banko kodas: 260101732
Viešoji įstaiga "Naujasis amžius"
Įmonės kodas: 3519348
Sąskaita litais: 27700314
Valiutinė sąskaita: 120070815

Olimpiadai pasibaigus

Petras KATINAS

Lietuvos televizija, nuo ryto iki vėlaus vakaro transliavusi žiemos olimpines žaidynes iš Amerikos mormonų sostinės Solt Leik Sičio, mėgino pateisinti Lietuvos sportininkų daugiau nei nesėkmingą pasirodymą. Tačiau užsienio sporto ir net politikos komentatoriai vieningai pripažįsta pernelyg neobjektyvų teisėjavimą. Ypač nuo to nukentėjo Lietuvos olimpiečių pagrindinė viltis - čiuožėjų Margaritos Drobiazko ir Povilo Vanago pora. Mūsų čiuožėjai, ypač atlikdami laisvąją programą, šoko tikrai nepriekaištingai, ką pripažino ir JAV sporto apžvalgininkai. Tačiau teisėjų brigadoje dar nuo Maskvos gerbėjo, buvusio Tarptautinio olimpinio komiteto vadovo A.Samarančo laikų didžiausią įtaką turi sovietinio raugo teisėjai rusai. Todėl į Lietuvos čiuožimo federacijos vadovų protestą čiuožimo varžybų vyriausiasis teisėjas rusas Aleksandras Gorškovas atsakė tik vienu sakiniu: "Teisėjai buvo teisūs!"

Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas tik dėl teisėjų neobjektyvumo liko penkti
EPA-ELTA nuotraukos


Prezidentas in pectore

...Prieš kelerius metus iš Lietuvos į Romą atvažiavęs kardinolas Vincentas Sladkevičius apsistojo Villa Lituania. Rengėsi pasimatyti su popiežiumi, o kartkartėmis, nors ir prisimindamas savo nekokią sveikatą, kuri nedavė jam ramybės, vis priiminėdavo svečius. Ne vieną kartą teko po kelias valandas su juo pakalbėti akis į akį ir šių eilučių autoriui. Tarp daugelio klausimų, kurie anuomet bemaž visiems rūpėjo, atgavus Lietuvos nepriklausomybę, - kas bus pirmuoju Lietuvos Prezidentu? Šiek tiek pagalvojęs, kardinolas atsakė: "Geriausias kandidatas į šią vietą būtų kun. Alfonsas Svarinskas..." Ir štai neseniai tas kardinolo širdyje laikytas geriausias kandidatas į Lietuvos Prezidentus - monsinjoras Alfonsas Svarinskas, ką tik išlipęs iš lėktuvo, sėdėjo greta manęs automobilyje, riedančiame judriomis Čikagos didmiesčio gatvėmis. Su juo ir kalbėjomės įvairiomis temomis.

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas


Naujos galimybės Vatikano archyvų tyrinėtojams

Mindaugas BUIKA

Iš esmės buvo palankiai sutiktas popiežiaus Jono Pauliaus II sprendimas anksčiau atidaryti Vatikano archyvus, susijusius su Šventojo Sosto ir Vokietijos santykiais 1922-1939 metais, tai yra popiežiaus Pijaus XI pontifikato laikotarpiu. Tarptautinės krikščionių ir žydų tarybos (ICCJ) pirmininkas rabinas Devidas Rozenas ta proga pasiųstame laiške Vatikano krikščionių ir žydų tarpreliginių santykių komisijos pirmininkui kardinolui Valteriui Kasperiui rašė, kad, nuo 2003 metų pradžios atidarius šiuos archyvus, bus galima nagrinėti istorinius dokumentus ir tuo pačiu baigti apgailėtinus nesusipratimus, kurie "trikdė šiaip jau pastaraisiais dešimtmečiais reikšmingą pažangą pasiekusius žydų ir krikščionių santykius".

 

 

Popiežius Pijus XI 1929 metaisŠešėlis ant žymiųjų Lietuvos diplomatų atminimo

Tą šešėlį metė garbaus amžiaus LR Seimo narys daktaras Kazys Bobelis savo interviu "Kauno dienai" (2002 m. vasario 15 d., Nr.38) Nepriklausomybės dienos išvakarėse. Sveiku protu sunku suvokti, kaip galėjo krikščioniškos partijos lyderis savo asmeninį kerštą mirusiems, daug Lietuvai nusipelniusiems Lozoraičiams paversti politiniu įrankiu būsimų Lietuvos prezidento rinkimų akcijoje.
Dr.K.Bobelis tai daro niekingai slėpdamasis už kitų nugarų, manipuliuodamas Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos autoritetu bei jos leidiniais. Jis žino, kad 1996 metais šios sąjungos išleistas dokumentų rinkinys "Užkulisiai" jau tapo bibliografine retenybe ir jo šmeižikiškus pareiškimus daugelis neturės galimybės patikrinti. Taigi patikės aukštais K.Bobelio, jo paties žodžiais tariant, "tyro kaip krištolas", reitingais.

 


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija
Šiame numeryje:

Istorija ir smenybė

Darbo nepritrūks