Atnaujintas 2002 m. lapkričio 27 d.
Nr.89
(1096)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Kultūra
Žvilgsnis
Literatūra
Nuomonės
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Dž.Bušas: kas pasirinks Lietuvą priešu, taps JAV priešu

Istorinis JAV prezidento Džordžo Bušo susitikimas su žmonėmis Vilniaus Rotušės aikštėje

JAV Prezidentui Lietuvą primins ir dailininko juvelyro Algio Mikučio sukurta mažosios plastikos skulptūra “Baltijos vėjas”

Gedimino Žilinsko ir Kęstučio Vanago (ELTA) nuotraukos

JAV prezidentas Džordžas Bušas su žmona Lora Buš penktadienio vakarą atvyko į Vilnių pasveikinti Lietuvos žmonių, šaliai sulaukus kvietimo tapti NATO nare, ir susitikti su visų trijų Baltijos valstybių vadovais. Jungtinių Amerikos Valstijų laineris "Boeing 747-200B" su aukštaisiais svečiais Tarptautiniame Vilniaus oro uoste nusileido kelios minutės po 19 val. - 36 minutėmis vėliau, negu buvo laukiama. Mat į Vilnių JAV vadovas atvyko iš Sankt Peterburgo, kur po Prahoje vykusio NATO viršūnių susitikimo kalbėjosi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Lietuvos oro erdvėje JAV Prezidento lėktuvas buvo jau nuo 18.59 val., o oro uosto grindinį pasiekė 19.06 val. 30 sek. JAV karinių pajėgų lėktuvas Nr. 1 skrido 11 tūkst. metrų aukštyje. Teigiama, kad kitų lėktuvų reisai dėl šio vizito nebuvo atšaukti. Nors oficiali sveikinimo ceremonija vyko tik šeštadienį ryte, aukštuosius svečius oro uoste pasitiko vos prieš porą valandų iš Prahos sugrįžęs prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma, Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, mūsų šalies ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas, JAV ambasadorius Lietuvoje Džonas Teftas su žmona bei kiti aukšto rango valstybės pareigūnai. Svarbius momentus fiksavo gausus televizijos žurnalistų ir fotokorespondentų būrys. Po kelių minučių Lietuvos Prezidentas su žmona pakilo JAV lainerio trapu ir dar lėktuve pasveikino Dž.Bušą, o 19.16 val. abu Prezidentai ir jų žmonos jau šypsojosi pasirodę lainerio tarpduryje. Pabrėžiant vizito reikšmę, lėktuvo trapas buvo išklotas raudonu kilimu.
19.19 val. JAV Prezidento kortežas iš Vilniaus oro uosto pasuko į viešbutį "Radisson SAS Astorija" - čia svečiai ilsėjosi iki šeštadienio susitikimų. Jokių oficialių susitikimų penktadienį nebuvo. Iš viso keliais laineriais į Vilnių iš JAV atvyko 800 svečių iš JAV. Tarp jų - apie 150 žurnalistų.
Apie 22.30 val. Vilniuje nusileido ir Latvijos prezidentės Vairos Vykės-Freibergos ir Estijos prezidento Arnoldo Riuitelio lėktuvai.
JAV prezidento Dž.Bušo diena šeštadienį prasidėjo iškilminga sutikimo ceremonija Didžiajame Prezidentūros rūmų kieme. 7.58 val. šarvuotu limuzinu atvykusį JAV Prezidentą ir jo žmoną L.Buš čia pasitiko Lietuvos prezidentas V.Adamkus su žmona A.Adamkiene, Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, Ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas, kiti Seimo ir Vyriausybės nariai. Ceremonijoje taip pat dalyvavo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybės sekretorius Kolinas Pauelas, JAV Prezidento patarėja nacionalinio saugumo klausimais Kondoliza Rais, JAV delegacijos pareigūnai, JAV ambasadorius Lietuvoje Dž.Teftas. Aukštųjų svečių garbei buvo išrikiuoti Garbės sargybos kuopos kariai, skambėjo JAV ir Lietuvos valstybių himnai, buvo iškeltos abiejų valstybių vėliavos. Po iškilmingos JAV prezidento Dž.Bušo sutikimo ceremonijos Didžiajame Prezidentūros kieme galingiausios pasaulio valstybės vadovas ir jį lydintys asmenys buvo pakviesti į Prezidentūros rūmus.
Netrukus čia, Derybų salėje, įvyko JAV prezidento Dž.Bušo susitikimas su Lietuvos Seimo pirmininku A.Paulausku bei Ministru pirmininku A.Brazausku.Po šio susitikimo Baltojoje salėje Dž.Bušui už asmeninius nuopelnus plėtojant Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų tarpvalstybinius santykius kaip visos lietuvių tautos dėkingumo ženklas įteiktas vienas garbingiausių Lietuvos valstybės apdovanojimų - Vytauto Didžiojo ordino Didysis kryžius.
JAV Prezidentas apdovanotas už asmeninius nuopelnus, plėtojant Lietuvos ir JAV tarpvalstybinius santykius bei paramą Lietuvos transatlantinei integracijai. Prezidentūros rūmų Baltojoje salėje surengtoje apdovanojimo ceremonijoje Lietuvos vadovas pažymėjo istorinę šių dienų svarbą Lietuvai ir visam regionui, išsipildžiusias daugelio lietuvių ir kitų Vidurio europiečių svajones - įsilieti į laisvą, demokratinę ir vieningą Europą.
"Pone Prezidente, šiandien turime garbės Jus priimti ne tik kaip mūsų draugą ir rėmėją, bet ir kaip pirmąjį Jungtinių Valstijų Prezidentą, viešintį Lietuvoje. Mūsų žmonėms šis Jūsų vizitas dar kartą patvirtina, kad Jūsų šalies nuostata būti čia, šiame regione, nesikeičia. Amerika nesiliovė mus rėmusi visą neramų XX amžių ir už tai dėkojame Jums, pone Prezidente, ir visai Amerikos tautai", - sakė V.Adamkus.
Dėkodamas už įteiktą apdovanojimą, Dž.Bušas pažymėjo, kad jam garbė būti pirmuoju JAV Prezidentu, atvykusiu į Lietuvą. JAV vadovas pabrėžė, kad, įstojus naujoms narėms į NATO, sustiprės jų ginkluotosios pajėgos ir pats Aljansas, praturtėjęs įliejama nauja dvasine jėga. JAV Prezidento apdovanojimo ceremonijoje dalyvavo abiejų valstybių vadovų žmonos ponios L.Buš ir A.Adamkienė, JAV ir Lietuvos delegacijų nariai.
Pagerbus aukštąjį svečią Lietuvos valstybės apdovanojimu, Lietuvos ir JAV valstybių vadovai kalbėjosi dviese. Jie aptarė naujas galimybes toliau gilinti ir plėsti Lietuvos ir JAV dvišalius santykius, Lietuvai gavus kvietimą prisijungti prie Aljanso. Valstybių vadovai kalbėjo, kaip toliau plėtoti šalių ekonominius ir prekybinius ryšius. Dž.Bušas domėjosi, kokių prekių Lietuva galėtų pasiūlyti JAV rinkai. Aptariant tarptautinius santykius, JAV vadovas palankiai įvertino Lietuvos nuosekliai vykdomą gerų kaimyninių santykių politiką, gebėjimą konstruktyviai spręsti santykių su Rusija, ir ypač Kaliningrado sritimi, klausimus.
Šiek tiek vėliau pokalbiui prie jų prisijungė ir susitikti su JAV Prezidentu į Vilnių atvykę Latvijos bei Estijos Prezidentai.
Kaip atminimo ženklą apie apsilankymą valstybėje prie Baltijos jūros prezidentas V.Adamkus garbingam svečiui padovanojo dailininko juvelyro Algio Mikučio sukurtą mažosios plastikos skulptūrą "Baltijos vėjas" - grakštų burlaivį, supamą audringos jūros bangų, išskaptuotą iš monolitinio gintaro gabalo. Dailininkas, kurdamas skulptūrą, siekė simbolizuoti valios pastangas ir būtinybę įveikti sunkumus. Joje dominuoja Baltijos jūros motyvas, nes ši jūra jungia visas tris Nepriklausomybę atkūrusias ir kvietimo į NATO sulaukusias Baltijos šalis. JAV prezidentas Dž.Bušas, žinodamas, kaip Lietuvoje vertinamas ir mėgstamas krepšinis, Lietuvos vadovui paliko krepšinio kamuolį su Maiklo Džordano autografu.
Kol valstybių vadovai aptarinėjo politikos aktualijas, Lietuvos Prezidento žmona A.Adamkienė pakvietė JAV Prezidento žmoną puodeliui arbatos. Vėliau abi ponios apsilankė Vilniaus universiteto bibliotekoje.
Baigę oficialius pokalbius Dž.Bušas, V.Adamkus ir juos lydintys aukšti pareigūnai atvyko į Rotušės aikštę, kur su pakvietimu į NATO sveikino Lietuvos žmones.
Į susitikimą su JAV Prezidentu Vilniaus senamiesčio svarbiausioje aikštėje atvyko ir Latvijos bei Estijos prezidentai - V.Vykė-Freiberga ir A.Riuitelis, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas A.Paulauskas, Ministras pirmininkas A.Brazauskas, Lietuvos ir JAV diplomatai, kiti garbingi svečiai. Sausakimša Rotušės aikštė džiaugsmingais šūksniais ir Lietuvos bei JAV vėliavėlėmis pasitiko galingiausios pasaulio valstybės Prezidentą.
Susirinkusieji didžiausioje Vilniaus senamiesčio aikštėje Dž. Bušą savo akimis galėjo matyti maždaug 25 minutes. JAV ir Lietuvos Prezidentai ant specialios pakylos iš Rotušės išėjo apie 10.16 val. Tuo momentu aikštėje pasigirdo džiaugsmingi susirinkusiųjų šūksniai, virš žmonių galvų mirgėjo Lietuvos, JAV ir NATO vėliavėlių jūra. Tarp jų matėsi ir dvi didesnės Baltarusijos tautinės vėliavos.
Po kurio laiko, nutilus minios gausmui, pirmasis kalbą pradėjo Lietuvos Prezidentas. "Lietuva ir kitos Baltijos valstybės - Latvija ir Estija pakviestos į NATO. Džiaugiuosi galėdamas pristatyti tiek daug prie to prisidėjusį Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentą Džordžą Bušą", - sakė į istorinį susitikimą Vilniaus Rotušės aikštėje susirinkusiems žmonėms Lietuvos prezidentas V.Adamkus. "Šiandien Vilnius džiaugiasi ir švenčia. Pone Prezidente, mes džiaugiamės šia reta galimybe švęsti kartu su jumis, - viešai į Dž.Bušą kreipėsi V.Adamkus.- Ir varge, ir džiaugsme Amerika mus aktyviai rėmė, buvo ištikima Lietuvos sąjungininkė", - sakė V.Adamkus. Pasak jo, integracija į Europą ir euroatlantinę šeimą - tai trumpiausias kelias į Lietuvos saugumą ir gerovę. V.Adamkui ištarus: "Ponios ir ponai, pasveikinkime JAV Prezidentą!" - minia šūksniais, plojimais ir vėliavėlių plazdenimu pagerbė prie mikrofono stojusį galingiausios pasaulio valstybės vadovą.
"Lorai ir man yra garbė praleisti šią dieną su jumis. Ačiū, kad atvykote su mumis pasisveikinti", - kreipėsi į susirinkusiuosius JAV Prezidentas. Po šių žodžių vėl pasigirdo ovacijos ir plojimai, jie užpildė ir visas kitas Dž. Bušo kalbos pauzes. "Šiandien svarbi diena Lietuvos istorijoje, Baltijos valstybių istorijoje, NATO istorijoje ir laisvės kovų istorijoje. NATO valstybės atvėrė Aljanso duris Lietuvai ir dar šešioms Europos demokratinėms šalims. Man tenka garbė dalytis šia žinia su jumis. Mes didžiuojamės, pakviesdami Lietuvą prisijungti prie NATO, didžiosios Šiaurės Atlanto sąjungos", - sakė Dž. Bušas ir vėliau pridūrė, kad JAV visada pripažino tik nepriklausomą Lietuvos valstybę. "Jūs įsiliejate į stiprią NATO šeimą, gynybos aljansą, kuris pasiryžęs ginti savo nares. Ir bet kas, kas pasirinktų Lietuvą savo priešu, taptų ir JAV priešu, - tikino galingiausios valstybės vadovas. - Drąsios Lietuva, Latvija ir Estija agresijos akivaizdoje niekada nebeliks vienos", - šį Dž.Bušo pažadą lydėjo minios sutartinai skanduojamas "ačiū".
V.Adamkui arčiau priėjus ir išvertus Dž.Bušui "ačiū" į anglų kalbą, šis skanduojantiesiems atsakė: "Nėra už ką. Jūs reikalingi NATO Aljanse. Jūs stiprinsite mūsų saugumą. Tačiau NATO jėga remiasi ne kariuomenės galia, o paprastų vyrų ir moterų būvio tvirtybe". Savo sveikinimo kalboje Dž.Bušas ne kartą gyrė Baltijos valstybes, ryžtingai kovojusias už laisvę bei demokratiją. Lietuvą jis pripažino kaip šalį, ištikimą demokratinėms, pakantumo, religijų laisvės tradicijoms. "Tuo jūs užsitarnavote mano tautos ir visų tautų pagarbą", - sakė JAV vadovas. Dž. Bušas priminė pasauliui jau žinomą faktą, kai prieš dešimtmetį šimtai tūkstančiai lietuvių, latvių ir estų susikibo rankomis ir susijungė Baltijos kelyje, išreikšdami savo laisvės siekį. "Šią kovą už laisvę mena prie Katedros aikštės stovintis akmuo, kuriame įrašytas vienas žodis - "Stebuklas". Iš tiesų naujoji Baltijos valstybių istorija - tai stebuklas. Jūs atgavote laisvę, jūs iškovojote Nepriklausomybę, šiandien jūs stojate į didžiąją sąjungą. Jūsų stebuklas tęsiasi", - tikino Amerikos Prezidentas. Baigdamas kalbą, Dž.Bušas tarė: "Telaimina Dievas tų patriotų ir laisvės kovotojų, kurie nesulaukė šios dienos, atminimą. Telaimina Dievas ir ateityje drąsius laisvos Lietuvos žmones. Ačiū".
Po to Lietuvos ir JAV Prezidentai apkabino vienas kitą, prie jų prisijungė ir Latvijos bei Estijos vadovai - V.Vykė-Freiberga ir A.Riuitelis. Netrukus jie nusileido nuo pakylos prie minios.
Bendravimas su žmonėmis buvo vienas iš Dž.Bušo pareikštų pageidavimų prieš jam atvykstant į Lietuvą. Tad betarpiškam bendravimui su vilniečiais bei sostinės svečiais JAV Prezidentas skyrė apie trečdalį viso Rotušės aikštėje praleisto laiko. Nusileidęs nuo pakylos prie arčiausiai tribūnos stovėjusių žmonių, Dž.Bušas maždaug aštuonias minutes pamažu eidamas aplink sveikinosi su arčiausiai stovėjusiais žmonėmis. JAV Prezidentas negalėjo paspausti visų į jį tiesiamų rankų, tačiau tų, kurias paėmė, neskubėjo paleisti. Kai kuriuos "laiminguosius" JAV Prezidentas šiltai patapšnojo, su kai kuriais mielai kalbėjosi. Jo nuoširdumą liudijo ir tai, jog priėjęs prie žinomos disidentės vienuolės Nijolės Sadūnaitės jis pasveikino ją bučiniu į skruostą.
Viso susitikimo aikštėje metu ant Rotušės bei aplinkinių senamiesčio namų stogų savo darbą nepriekaištingai dirbo specialiųjų tarnybų pareigūnai. Vilniuje svarbiausias galingiausios pasaulio valstybės asmuo buvo saugomas itin akylai.
Pasveikinus trijų Baltijos valstybių žmones, jų Prezidentus su pakvietimu į NATO ir patikinus juos, kad neliks vieniši prieš galimas grėsmes, JAV prezidento Dž.Bušo kortežas senamiesčio gatvelėmis pasuko Vilniaus tarptautinio oro uosto link.
Baigdamas mažiau negu parą trukusį vizitą, JAV Prezidentas oro uoste dar susitiko su Lietuvos kariuomenės vadovais, kariais, pasirengusiais dalyvauti NATO vadovaujamose tarptautinėse operacijose. Atsisveikindamas aukštasis svečias spaudė rankas kariuomenės vadui generolui majorui Jonui Kronkaičiui, lauko pajėgų vadui brigados generolui Valdui Tutkui, krašto apsaugos ministrui Linui Linkevičiui, išlydintiems kariams, sveikindamas juos su Lietuvos karių diena.
Prie lėktuvo trapo JAV prezidentas Dž.Bušas ir L.Buš atsisveikino su mūsų šalies vadovu ir jo žmona.
11.37 val. Amerikos Prezidento laineris pasuko pakilimo tako link. Po kelių minučių galingas JAV Prezidento lėktuvas paliko lengvo rūko gaubiamą Vilniaus tarptautinį oro uostą ir pasuko Bukarešto link.
Tai buvo pirmasis JAV Prezidento vizitas Lietuvoje. 1992 metais Vilniuje pusę dienos viešėjo tuometinis JAV viceprezidentas Denas Kveilas. Tais pačiais metais Lietuvoje viešėjo ir buvęs JAV prezidentas Ričardas Niksonas.

XXI, ELTA

© 2002"XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija