Atnaujintas 2002 m. gruodžio 11 d.
Nr.93
(1100)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Kultūra
Valstybė ir bažnyčia
Susitikimai
Darbai
Literatūra
Žvilgsnis
Atmintis
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Esame visi likimo pažymėti

Kasmet invalidų draugijos Šakių skyriuje organizuojamas žmonių su negalia respublikinis fotografijų konkursas. Šįkart jame dalyvavo septyniolika autorių. Danutė Aukštikalnienė stovi pirmoje eilėje trečia iš kairės

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Tarybos sprendimą ir Lietuvos invalidų reikalų tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kreipimąsi, nutarė paskelbti 2003-iuosius Neįgaliųjų metais Lietuvoje. Tuo atkreipiamas dėmesys į tai, kad būtų geriau užtikrinama neįgaliųjų apsauga nuo diskriminacijos, lygios teisės ir galimybės naudotis priemonėmis, skirtomis jų nepriklausomumui, socialinei ir ekonominei integracijai bei dalyvavimui visuomenės gyvenime užtikrinti.

Naujos perspektyvos

Vyriausybė patvirtino Nacionalinę žmonių su negalia socialinės integracijos programą. Jos įgyvendinimą koordinuos Invalidų reikalų taryba. Programa siekiama spręsti neįgaliųjų žmonių švietimo, sveikatos priežiūros problemas, plėtoti socialines paslaugas, didinti aplinkos ir būsto pritaikymo galimybes, užimtumą.