Atnaujintas 2002 m. gruodžio 11 d.
Nr.93
(1100)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Kultūra
Valstybė ir bažnyčia
Susitikimai
Darbai
Literatūra
Žvilgsnis
Atmintis
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Jeigu irsta pamatas, nėra reikalo taisyti stogą

Socialdemokratams mažumėlę smogė Seimo narys krikščionis demokratas Petras Gražulis. „Darbo žmonių“ rūpintojėliai nepatogiai muistėsi, kai P.Gražulis viešai atskleidė ir taip visiems gerai žinomą faktą, kad neokomunistinė valdžia nesudaro vienodų konkurencijos sąlygų visiems rinkos dalyviams. Aišku, P.Gražulis taip kalbėdamas neatrado jokios Amerikos. Juk ne visi rinkos subjektai gali ir nori paremti valdančiuosius socialdemokratus ir socialliberalus pinigais, pirmiausia per rinkimus. Kitaip kaip korupcija nepavadinsi, kai sudaromos visos sąlygos vienoms bendrovėms ar firmoms, žlugdant kitas. Kad ir ką kalbėtum, bet nuo pat didžiosios prichvatizacijos metų Lietuvoje ėmė šeimininkauti monopolijos; čia net nebegalima kalbėti apie laisvąją rinką. Tai pats grubiausias laukinis kapitalizmas. Ir joks plačiai išreklamuotas Nacionalinis susitarimas, siekiant ekonominės ir socialinės pažangos, kurį pasirašė politinės partijos ir įtakingiausios visuomeninės organizacijos, pažaboti monopolijos nepadės. Beje, šis susitarimas labai primena sovietmečio penkmečio ar kitų planų abstrakčias deklaracijas. Pavyzdžiui, ką gali reikšti šio susitarimo teiginys, kad „Lietuva, jos žmonės ir politikai turi sveiką ambiciją būti geriausi, sekdami Airijos pavyzdžiu“. Aišku, gerai yra sekti, bet reikia nepamiršti pagrindinio dalyko – Airijos niekada nevaldė komunistai ir svetimos šalies bei totalitarinės ideologijos kolaborantai. Ir išbristi iš susidariusios situacijos reikia ne popierinių susitarimų, po kuriais mielai suraitė parašus, be politinių partijų vadų, ir du pagrindiniai Lietuvos oligarchai – B.Lubys ir V.Uspaskich.