Atnaujintas 2002 m. gruodžio 11 d.
Nr.93
(1100)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Kultūra
Valstybė ir bažnyčia
Susitikimai
Darbai
Literatūra
Žvilgsnis
Atmintis
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Genocido tąsa

Rasinio, tautinio, religinio ir kitokio genocido formų būta praeityje, deja, jį stebime ir mūsų dienomis. Genocido formų įvairove pasižymėjo SSRS, kuri pranoko praeities genocidų pavidalus, nes blogio imperijoje buvo vykdomas nuožmiausias genocidas ideologiniu pagrindu. Masinis žmonių naikinimas dėl pažiūrų, nesutampančių su marksistinėmis pažiūromis, ir buvo ideologinis genocidas. Tokio genocido užuomazgą randame XVI amžiaus Rusijoje, valdant Ivanui Žiauriajam, kai buvo masiškai žudomi rusai (tautiečiai) Novgorode ir Pskove už „palankumą Lietuvos karaliui“. Genocidas, ideologiniu pagrindu apėmęs visą SSRS imperiją, buvo masinis ir nusinešė milijonus gyvybių. Bolševikų nuostata „kas ne su mumis, kas nėra komunistinės ideologijos šalininkas, tas - priešas, todėl turi būti sunaikintas“ ir buvo ideologinio genocido skatintoja. Minimas genocidas buvo daugialypis, nes jungė tautinio, religinio bei moralinio genocido apraiškas; „vyresnysis brolis“ kitose tautose įžvelgė priešiškumą „internacionalinei“ (nutautinimo) politikai, o ateizmas buvo sudėtinė, būtina komunistinės ideologijos sudedamoji dalis, todėl tikintieji Dievą taip pat buvo priešai.


Atviras laiškas romano „Žali“ autoriui M.Ivaškevičiui

Man, istorijos magistrantei, privalu susipažinti su naujausia pokario laikotarpio literatūra (ne tik grožine), todėl perskaičiau ir Tavo romaną. Prisipažinsiu, buvau labai nustebinta. Daug kuo. Ir maloniai, ir nemaloniai. Pirmiausia man inspiravo Tavo meistriškumas. Juk Tu dar jaunas rašytojas, o jau sugebi taip gudriai apdoroti medžiagą. „Gudriai“ - gal ne tas žodis. Juk reikėtų sakyti „šiuolaikiškai“, „moderniškai“. Vienu žodžiu, manau, kad sukursi dar ne mažiau vertingų kūrinių. Nes talento Tau užtenka.
Keistas man pasirodė Tavo požiūris į pokario istoriją. Ypač kad taip niekinamai pavaizdavai tuos, kurie (to, rodos, dabar niekas neneigia) kovojo prieš okupantus. Suprantu, Tu norėjai išvengti jų idealizavimo. Bet juk viena yra idealizuoti (kraštutinumas), kita - niekinti, šmeižti (kitas kraštutinumas). Man atrodo, Tau pakanka sugebėjimų kraštutinumams išvengti. Tu pasirinkai prastą kelią. O rezultatas - sukarikatūrinti personažai. Juk taip nesiryžo partizanų niekinti net sovietiniai rašytojai (nekalbu apie KGB apmokamus agentus). Tai į kokią kompaniją Tu pakliuvai?


Kreipimasis į Lietuvos rašytojus

Atgavus nepriklausomybę, publikuota daug politinių kalinių, tremtinių, partizanų ir jų rėmėjų prisiminimų ir poezijos knygų. Jų autoriai pasakoja apie kruviniausią mūsų tautos istorijos laikotarpį - partizaninį karą - visatautinį pasipriešinimą okupantams, laisvės gynėjų begalinę meilę Tėvynei, ant Tėvynės laisvės aukuro sudėtas aukas ir siaubingą tautos kančią. Toji memuarinė literatūra - autentiški istorinių įvykių liudytojų prisiminimai - neįkainojamos vertės šaltinis istorikams ir pedagogams, auklėjantiems jaunąją kartą patriotizmo, idealizmo, meilės ir ištikimybės Tėvynei dvasia.
Mus nustebino neseniai knygynuose pasirodęs Mariaus Ivaškevičiaus romanas „Žali“, kuriame autorius, nebuvęs anų dramatiškų įvykių liudytojas, ryžosi rašyti būtent apie partizaninį karą.
Mes pripažįstame, kad demokratinėje visuomenėje kiekvienas žmogus turi teisę savo mintis, idėjas, pasaulėžiūrą, požiūrį į istorinius įvykius ir kt. pateikti knygoje. Rašytojo valia yra rinktis menines išraiškos priemones. Tačiau nevalia iškraipyti istorijos ir klaidinti bei negatyviai daryti įtaką skaitytojui.