Atnaujintas 2003 m. sausio 29 d.
Nr.8
(1112)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Kultūra
Susitikimai
Lietuva
Valstybė ir bažnyčia
Atmintis
Žvilgsnis
Literatūra
Proza
Nuomonės
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Kas tas Liudas Truska?

Man teko ilgą laiką budėti Ypatingajame archyve, buvusiame KGB rūmuose, kad jo neišvogtų tokie „istorikai“ kaip Liudas Truska. Tada aš jį pirmą kartą pažinau ir supratau, koks jis žmogus ir kam jis tarnauja. Tai įdomi „asmenybė“.
Mums buvo pateiktas sąrašas, ką leisti į archyvus ir ko neleisti. Tame sąraše buvo ir L.Truskos pavardė. Ir nors mes L.Truskos neleisdavome į patalpas, bet jis kažkokiais paslaptingais takais prasiskverbdavo į archyvą. Mes, du vyrai, jį mandagiai už parankių išvesdavome į gatvę. Bet dar tą pačią dieną jis vėl atsirasdavo patalpose. Tekdavo iš naujo kartoti tą pačią procedūrą. O neseniai, perskaitęs Jono Mikelinsko straipsnį „Kur veda dviejų mąstysenų simbiozė?“ („XXI amžius“, 2003 01 15, Nr. 4) geriau supratau, kas jis per žmogus. Nors ir anksčiau man nebuvo priimtini jo išvedžiojimai ir Lietuvos istorijos falsifikavimas.
Man dar jaunystėje teko savo kailiu patirti sovietų okupaciją. Buvau muštas ir kankintas stribų, NKVD čekistų, ir galų gale atsidūriau Vorkutos lageriuose. Ketverius metus buvau partizanų ryšininkas , kol agentų buvau iššifruotas ir suimtas. Gerai pažinojau nemažai savo krašto partizanų ir net keletą jų vadų. Tai buvo žmonės, kurie aukojo savo gyvybę už brangią Lietuvos laisvę. Vieno nesuprantu – iš kur atsiranda tokie istorikai kaip L.Truska ir tokie rašytojai kaip Marius Ivaškevičius, romano „Žali“ autorius.

Antanas ŠIMĖNAS
Laisvės kovų dalyvis
Panevėžys

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija