Atnaujintas 2003 m. vasario 19 d.
Nr.14
(1118)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Kultūra
Krikščionybė ir visuomenė
Laikas ir žmonės
Nuomonės
Žvilgsnis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Popiežius primena sveikatos apsaugos pastoracijos prioritetus

Šiuo metu, kai plečiasi dėl vadinamojo „gailestingumo ir pragmatiškumo“ tikslų eutanazijos idėjos bei dirbtinė gamyba embrioninių žmonių, kurie taptų „medžiaga“ kitiems gydyti, popiežius Jonas Paulius II priminė Bažnyčios mokymą apie mirties kultūros pavojus ir ragino katalikiškas medicinos įstaigas likti tikrais „gyvybės ir vilties centrais“. Vasario 11 dieną Lurdo Dievo Motinos liturginėje šventėje minėtos Pasaulinės ligonių dienos proga paskelbtame kreipimesi Šventasis Tėvas perspėjo dėl vis labiau išryškėjančio visuomenės modelio, „kur dominuoja galingieji, o į pašalį nustumiami ar net sunaikinami silpnieji“.
Tarp pastarųjų, atsidūrusių komunistinės ir praktiškuoju materializmu persmelktos visuomenės pakraštyje, Šventasis Tėvas pirmiausia paminėjo „negimusius kūdikis, tapusius beginklėmis abortų aukomis“, taip pat galimus eutanazijos objektus - „vyresnio amžiaus ar sergančius nepagydomomis ligomis žmones“, kuriems siūloma patiems savo noru ar kitų pagalba pasitraukti iš šio pasaulio, taip sumažinant „beprasmiškas kančias“. Popiežius prieina prie išvados, kad „toks visuomenės modelis yra paženklintas mirties kultūros antspaudu, taigi priešingas Evangelijos mokymui“. Tokios realybės akivaizdoje Bažnyčios pastoracinis prioritetas turėtų būti „gyvybės kultūros gynimas“.


Bažnyčia dalyvauja bioetikos problemų diskusijose

„Biologinio redukcionizmo“ pavojai

Kaip jau buvo pranešta, pagrindiniai šiemetės Pasaulinės ligonių dienos renginiai pirmoje vasario pusėje vyko Jungtinių Amerikos Valstijų sostinėje Vašingtone. Tarp programoje numatytų įvykių didelio dėmesio susilaukė popiežiaus Jono Pauliaus II kultūros centre Vašingtone vasario 10 dieną surengtas simpoziumas bioetikos tema, kuriame buvo aptarta Bažnyčios pozicija plačiame medicinos veiklos spektre nuo dirbtinio apvaisinimo iki nepagydomų ligonių slaugos.
Bioetikos klausimai pastaruoju metu tampa vis labiau aktualesni dėl išaugusių technologinių galimybių medicinoje. Šiuolaikinis mokslas kelia naujus iššūkius Bažnyčiai, o kartu sudaro progą dar kartą išreikšti krikščionišką nuostatą tokiais esminiais klausimais, pavyzdžiui, kas yra žmogus. Susitikime kalbėjęs Popiežiškosios sveikatos apsaugos pastoracijos tarybos pirmininkas arkivyskupas Chavjeras Lozanas Baraganas sakė, jog Katalikų Bažnyčiai dabar tenka konfrontuoti su „nauja paradigma“, kuri atmeta religiją, teigia, kad visa etika yra subjektyvi ir visuose sprendimuose remiasi tik pragmatiškais ir utilitariniais kriterijais.
Šį požiūrį platina ne tik tokia abortus remianti nevyriausybinė organizacija kaip Tarptautinė planuotos tėvystės federacija, bet ir pati Jungtinių Tautų Organizacija bei jos struktūros. „Bažnyčia tuo tarpu siūlo objektyvią etiką, kuri grindžiama prigimtine teise, atvira antgamtiškumui, ir yra įsitikinusi, kad tai, kas stiprina žmogų, yra gera, o kas jį naikina, yra bloga“, - kalbėjo arkivyskupas Ch.Lozanas.