Atnaujintas 2003 m. vasario 19 d.
Nr.14
(1118)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Kultūra
Krikščionybė ir visuomenė
Laikas ir žmonės
Nuomonės
Žvilgsnis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Amerikos lietuviams – „Karaliaus Mindaugo karūna“

Šie metai neeiliniai visiems pasaulio lietuviams - jubiliejiniai karaliaus Mindaugo karūnavimo metai. Dar pernai metais Amerikos lietuvių bendrijos Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė iš Čikagos paskambino Kauno dramos teatro aktoriui Egidijui Stancikui ir paprašė parengti programą, skirtą būtent šiai neeilinei datai pažymėti ir atvežti ją Amerikos lietuviams, pasklidusiems po visas Jungtines Valstijas nuo Ramiojo iki Atlanto vandenyno. Kelionė tolima, gastrolių laikas ilgas - beveik trys mėnesiai, todėl suprantama, kad tai brangus malonumas tiek mūsų menininkams, tiek JAV Lietuvių bendrijai ir laiko, ir finansiniu atžvilgiu. JAV Lietuvių bendrija neturi galimybės tokioms ilgoms gastrolėms pakviesti didelį kolektyvą, todėl kviečia du menininkus: jiems jau žinomą aktorių ir skaitovą E.Stanciką bei jauną kompozitorių Raigardą Tautkų, ką tik debiutavusį Kauno dramos teatre miuziklu „Laisvės alėja - sekmadienis“, o Amerikos lietuviams žinomą kaip jų mėgstamo Tautkų ansamblio „Rondo“, gastroliavusio po Valstijas, vieno iš vadovų sūnų.
Medžiagą programai rinko, dėliojo ir režisavo aktorius E.Stancikas, o kompozitorius R.Tautkus specialiai šiai programai sukūrė muziką. Tai bus istorinė apžvalga, prisiminimai ir pamąstymai, kokia tuo metu buvo Lietuva; Leonardo Andriekaus, Justino Marcinkevičiaus, Roberto Keturakio ir kitų poetų eilėraščiai, skirti karaliui Mindaugui ir jo karūnavimo temai. Abu menininkai nori į karalių Mindaugą pažvelgti kaip į kūrėją, kuris po dalelę kūrė Lietuvą.
Štai ką pasakoja aktorius E.Stancikas: „Pasirengimo laikotarpis buvo savotiškai įdomus. Net keista: karaliaus Mindaugo karūnavimas - esminis mūsų istorijos momentas, o medžiagos apie šį faktą nėra jau tiek daug, kiek tikėjausi. Kauno viešojoje bibliotekoje labai greitai surinkau ir peržiūrėjau visą ten buvusią literatūrą apie tai. Perskaičiau ir supratau, kad dar daug faktų įvardijimų ir jų traktuočių laukia ateityje. Iš tiesų ir man buvo labai įdomu praverti tą istorijos puslapį. Įvairių minčių turėjau, su vienu poetu kalbėjau, su kitu, provokavau parašyti specialiai kažką nauja. Atsiliepė ir vienas, ir kitas poetas, bet gyvenimas pakišo savų išbandymų… Gerai, kad poetas R.Keturakis sutiko parašyti keletą eilėraščių mūsų programai, nes jam ši tema labai rūpi“.
„Karaliaus Mindaugo karūna“ - tai istorinė proza, perpinta poezijos posmais, tai tarsi metraštininko žvilgsnis į tuos įvykius ir romantiškas filosofinis atlikėjo, piliečio žmogaus žvilgsnis į tą didį mūsų istorijos įvykį, žiūrint iš 750 metų perspektyvos. Abu menininkai siekia, kad jų kuriama programa būtų daugiasluoksnė, bet ne tiek sudėtinga, kiek jautriai paliečianti kiekvieno lietuvio savigarbą, nes, kaip teigia programos rengėjai, „nėra nieko garbingiau kiekvienam iš mūsų, kaip būti lietuviu“.
Po oficialios programos dalies menininkai žada papasakoti publikai ir apie save. Na, o antroje dalyje, truksiančioje apie pusvalandį, rengiasi padainuoti žinomų ir mėgstamų populiarių dainų, kurios turėtų maloniai paliesti Lietuvą mylinčių ir už Atlanto gyvenančių lietuvių širdis, šiek tiek tarmiško humoro, meilės padūsavimų - jaunystei prisiminti, - tai, kas buvo išgyventa ir patirta dar Lietuvoje. Menininkai teigia, kad „Karaliaus Mindaugo karūną“ veža tiems, kas dėl vienų ar kitų priežasčių negali atvykti į Lietuvą ir pasidžiaugti šiuo neeiliniu jubiliejumi kartu. „Karūna yra viena, ir lietuvių bendruomenė yra viena - šiapus ir anapus Atlanto, todėl ir švęsti turime kartu. Manau, kad mūsų programa tam pasitarnaus“, - sakė aktorius E.Stancikas.
Parengta programa skirta kiekvienam lietuviui suvokti fakto didumą, reikšmingumą ir jį deramai pažymėti. „Mes esame kūrybos žmonės, ir mums labai rūpi ta Mindaugo - kūrėjo samprata: kodėl Mindaugas yra didis kūrėjas, kuo jis skiriasi nuo vikingų, kryžiuočių ar kitų, su kalaviju „kūrusių“? Tokių minčių seka išprovokavo mums mažiausia dvi kertines mintis. Pirma, savigarbą, kad esame lietuviai ir turime tokią skaudžią, bet turtingą istorinę praeitį. Antra, kūrybinė intriga ir provokacija. Juk Lietuva dar ir šiandien tebekuriama“, - prieš išvykdami teigė E.Stancikas ir R.Tautkus. Į klausimą, kokio priėmimo tikisi JAV, kokios reakcijos, menininkai atsakė: „Važiuojam kaip valstybės pasiuntiniai, jos kultūros atstovai valstybės jubiliejaus proga pabūti su ne Lietuvoje gyvenančiais lietuviais. Tikimės pačio nuoširdžiausio priėmimo, pabuvimo kartu, atviro, betarpiško, bičiuliško bendravimo bet kokiame iš dvidešimtyje numatytų gastrolių miestų“.
Numatyta, kad Floridoje ir Čikagoje įvyks susitikimai mokyklose su jaunąja lietuvių karta, kuri jau gimusi, augusi Amerikoje, bet laiko sakė lietuviais. Šiems susitikimams parengta kita programa. Menininkai tikisi, kad jų programas stebės ir naujieji, vadinamieji „paskutinieji emigrantai“. Palinkėkime, kad kompozitoriaus R.Tautkaus ir aktoriaus skaitovo E.Stanciko programa „Karaliaus Mindaugo karūna“ sujungtų visas Amerikos lietuvių kartas.

Džiuljeta KULVIETIENĖ
Kaunas

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija