Atnaujintas 2003 m. vasario 19 d.
Nr.14
(1118)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Kultūra
Krikščionybė ir visuomenė
Laikas ir žmonės
Nuomonės
Žvilgsnis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Kardinolas ragina saugoti sveikas valstybingumo šaknis

“Budėkime, būkime ryto sargai, kurie stiprūs viltimi budriai laukia aušros”, - tokį šventinį palinkėjimą per Vasario 16-osios pamokslą išsakė Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Jis sekmadienį Vilniaus Arkikatedroje aukojo šv.Mišias už Tėvynę.
Per šventes ir minėjimus, sakė kardinolas, įprasta daug kalbėti apie garbingą tautos praeitį, apie šių dienų iššūkius. Tai suprantama, nes meilė Tėvynei ragina būti ištikimais ir drąsiais jos gynėjais, gražintojais, puoselėtojais.
Bet šiandien, pabrėžė kardinolas, norisi pažvelgti į šaknis. Medžių šaknys iš pažiūros visos panašios, bet būtent jos augmenijai suteikia savitas formas. Lapai kasmet nukrinta, vaisiai nuskinami, o šaknys brandina naujus žiedus. O koks gi tas mūsų gyvenimo medis? Istorinė atmintis šiandien mums leidžia atpažinti ir iš naujo pamilti pasaulį tokį, koks jis yra. Tai suprasti ypač svarbu stojant į Europos Sąjungą. Ar suvokiame savąją tapatybę? Ar sveikos mūsų tautos šaknys? Ar bus laikomasi amžinųjų tiesų, ar bus puoselėjamas bendrasis gėris? Ar sugebėsime ne tik ištiesę ranką prašyti kitų tautų pagalbos, bet ir oriai bei garbingai pasidalyti savuoju dvasiniu paveldu, kurio Lietuva niekada nestokojo?
Žmogus, pabrėžė kardinolas A. J. Bačkis, yra tiek žmogus, kiek apsisprendžia gyventi pagal sąžinę. Pasaulis neatpažįstamai pasikeistų į gera, jei žmonės įsiklausytų į savo sąžinę, ypač kai kuriami įstatymai, privalantys tarnauti visuomenei, o ne privatiems tikslams.
Švęsdami Valstybės atkūrimo dieną, džiaugdamiesi nepriklausomybe, kalbėjo per pamokslą kardinolas, nepamirškime, kad be Dievo pagalbos ir paramos nesugebėsime jos išsaugoti. Pirmiausia turime rūpintis, kad būtų išsaugotos sveikos valstybingumo šaknys - tik jos yra atsparios laikui.

Pagal Eltą

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija