Atnaujintas 2003 m. vasario 19 d.
Nr.14
(1118)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Kultūra
Krikščionybė ir visuomenė
Laikas ir žmonės
Nuomonės
Žvilgsnis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Tokios knygos nedėsiu į lentyną
Uteniškių krašto sambūrio „Indraja“ prezidentui A.Šalteniui

Prašau priimti šią knygą - Mariaus Ivaškevičiaus romaną „Žali“ į „Indrijos“ fondą. Mano knygų lentynoje jai vietos nėra.
Tai juodų prisiminimų ir melo rašliava apie įžymiuosius Lietuvos laisvės kovotojus. Tai žuvusiųjų už laisvę išniekinimas. Autorius rezga savo iškrypėliškus horizontalius jausmus (kitokių, matyt, jis ir neturi) ir lipina prie tų, kurie jau patys negali gintis. Nepavyks, M.Ivaškevičiau: jie - kovotojai - buvo ir liks didvyriai, o tamsta - tik šmeižikas.
Kokių sutapimų įvyko sausio 25 dieną! Mokslų akademija: vyksta A.Sniečkaus garbintojų konferencija. Jų pirmtakų pajėgos toje nutolusioje gūdumoje buvo NKVD daliniai ir stribai. Jie medžiojo Joną Žemaitį.
Dailės akademija: įteikiama literatūrinė „Indrajos“ 1000 litų premija M.Ivaškevičiui, nes jis tebetęsia kovą prieš J.Žemaitį. Mariaus pajėgos: prasimanymai, šmeižtai ir nešvankybės, o nuo šios dienos – ir „Indrajos“ premija. Gerb. A.Šalteni, jūs sausio 25 dieną kalbėjote: „Gerai, kad už Akademijos durų pasilieka politika ir nesutarimai“.
Ar jaunasis Marius irgi tai paliko? Ne, jis su šia knyga (argi „Žali“ išvis knyga?) atsinešė purvą ir nemeilę. O kokią nemeilę jis pasės su savo „perlais“ Utenos krašte? „Indraja“, premijuodama autorių, suteikė jam ir įpareigojimą jūsų krašte, literatūriniuose susitikimuose su moksleiviais, visuomene, skleisti ir ugdyti ką? Argi skleisti „Žalių“ melą ir nešvankybes? O kas ravės?
Prašau priimti šią knygą-purvą, jūs ją premijavote.

Jonas MONTVILA

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija