Atnaujintas 2003 m. vasario 21 d.
Nr.15
(1119)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Mums rašo
LietuvaPRIEDAI


(atnaujinta)


(atnaujinta)


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Susitiko Popiežius ir JT generalinis sekretorius

Šiame numeryje:

Griaunamas ne tik NATO aljansas, bet ir Europos Sąjunga

Nepalaužiama čečėnų tauta

Verčiau skrieti į laimę Amžinybėje, negu laimingai nusileisti žemėje

Vilkaviškio vyskupijoje

Klebonas prašė nusikaltėlio griežtai nebausti

Maldaknygė jau 50 metų stebina pasaulį

Rimtas rūpestis

Vien piktintis nepakanka

Kaip padėti gaivinti tikėjimą

Apie dar vieną lėkšto skonio „šventę“

Negyva valstybė

Keletas neretorinių klausimų

Neužmirštama toji diena

JT generalinis sekretorius Kofis Ananas ir popiežius Jonas Paulius II pabrėžė lemiamą Jungtinių Tautų vaidmenį Irako konflikte. Susitikime Romoje abu jie buvo vieningos nuomonės, kad krizė turi būti sureguliuota taikiai

JT generalinis sekretorius Kofis Ananas ir popiežius Jonas Paulius II pabrėžė lemiamą Jungtinių Tautų vaidmenį Irako konflikte. Susitikime Romoje abu jie buvo vieningos nuomonės, kad krizė turi būti sureguliuota taikiai. K.Ananas ir Popiežius atkreipė dėmesį į irakiečių kančias dėl dvylika metų besitęsiančio ekonominio embargo, kurį JT paskelbė 1990-aisiais, po Irako invazijos į Kuveitą. Popiežiaus audiencija truko apie pusvalandį. K.Ananas kalbėjosi ir su kardinolu Rožeru Ečegerajumi, kuris praėjusią savaitę grįžo iš Bagdado, kur buvo susitikęs su Irako prezidentu Sadamu Huseinu ir perdavė jam Popiežiaus laišką. Po savo viešnagės jis kalbėjo apie viltį krizėje. „Taika dar yra įmanoma, - grįžęs į Romą sakė kardinolas R.Ečegerajus. - Iš labai arti girdėjau šauksmą irakiečių tautos, iškentėjusios du karus. Tai tauta, kuriai reikia taikos, kuri trokšta oriai, laisvai gyventi, kuri nori gerų santykių su kitomis tautomis. Šiandien gyvename lemtingomis dienomis, nuo kurių priklauso taikos likimas. Todėl dar kartą kreipiuosi į viso pasaulio sąžines ir prašau, kad būtų padaryta viskas, kas įmanoma, vardan taikos, nes šiandien tikrai taika dar įmanoma“, - pirmadienį Romos oro uoste kalbėjo iš Irako parvykęs kardinolas, kuris antradienio rytą susitiko su Popiežiumi ir jį informavo apie savo misijos rezultatus. Popiežius ir toliau yra ryžtingas karo Irake priešininkas.


Gyvybės auka vykdant mokslinę misiją dėl žmonijos gerovės

Erdvėlaivio “Columbia” skrydžio STS-107 astronautas pilotas Viljamas Makulas

Vasario pradžioje katastrofą patyrus Jungtinių Amerikos Valstijų daugkartinio naudojimo erdvėlaiviui „Columbia“, žuvusių septynių astronautų atminimą pagerbė popiežius Jonas Paulius II ir amerikiečių katalikų bendruomenė. Popiežius apie tragediją buvo informuotas netrukus po to, kai vasario 1 dieną naujienų agentūros pranešė, kad erdvėlaivis lūžo ir užsiliepsnojo 16-os dienų numatyto skrydžio pabaigoje, grįždamas į žemės atmosferą, virš Teksaso valstijos, kur turėjo nusileisti. Šventojo Tėvo padėjėjai sakė, kad šią žinią jis sutiko su dideliu liūdesiu ir meldėsi už visus, kurie buvo nelaimės paliesti.
Kitą dieną, susitikęs su tūkstančiais tikinčiųjų Šv. Petro aikštėje, Popiežius išreiškė savo dvasinį artumą žuvusiųjų šeimoms ir draugams. „Liūdnos naujienos apie tragišką Jungtinių Valstijų erdvėlaivio „Columbia“ sprogimą kiekvienam sukėlė stiprias emocijas, - sakė Šventasis Tėvas. – Aš kviečiu visus pasimelsti už aukas, kurios žuvo vykdydamos tarptautinę mokslinę misiją. Šiuo sunkaus išbandymo momentu aš sieloje esu su jų šeimų nariais ir galiu užtikrinti, kad prisimenu juos savo maldose“.


Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Išrinktasis prezidentas Rolandas Paksas (kairėje), kun. dr. Petras Smilgys ir kiti kunigai

Klaipėda. Vasario 13-ąją uostamiestyje apsilankęs išrinktasis prezidentas Rolandas Paksas pirmiausia užsuko į Marijos Taikos Karalienės bažnyčią. Jos klebonas Telšių vyskupo vikaras Klaipėdai kun. dr. Petras Smilgys į šį susitikimą pakvietė įvairiose uostamiesčio bažnyčiose ir aplinkinėse kaimo parapijose dirbančius kunigus, geriausiai žinančius ir galinčius perteikti bendruomenių nuotaikas. Kunigai su išrinktuoju Prezidentu aptarė pagrindinius Bažnyčios ir valstybės klausimus, kaip galėtų glaudžiau bendradarbiauti valdžios institucijos ir dvasininkai, kartu spręsdami aktualias problemas. Vėliau R.Paksas susitiko su Klaipėdos miesto ir rajono, Šilutės, Pagėgių, Neringos merais, miesto visuomene.


Kaišiadorių vyskupijoje

Kaišiadorių dekanate

Didvyrius su deglais pagerbė jaunieji kudirkiečiai, jūrų skautai

Pagerbti laisvės kovų didvyriai

Kruonis. Vasario 15-ąją, minint Lietuvos valstybės atkūrimo 85-ąsias metines, Kruonio Švč. Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už žuvusius laisvės kovų dalyvius, tremtinius ir jų artimuosius. Už tėvynės gerovę meldėsi Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, Kaišiadorių dekanas ir klebonas kun. Rimvydas Jurkevičius, Kalvių parapijos administratorius kun. Juozas Bakšys ir Kruonio bažnyčios administratorius kun. Robertas Mikalauskas, kuris per pamokslą kvietė susitelkti ir vienytis. Jaunas kunigas siūlė atsigręžti kiekvienam į save, pamąstyti, ką reikėtų pakeisti savyje ir valstybės gyvenime, kad turėtume daugiau teisingumo, patriotizmo, užuojautos. Garbinga Lietuvos istorija, jos laisvės gynėjų didvyriškumas įpareigoja tęsti jų darbus ir idėjas. Per pamaldas giedojo kariškių choras „Margiris“.


Panevėžio vyskupijoje

Krekenavos dekanate

Vyskupas Jonas Kauneckas (kairėje) ir Naujamiesčio klebonas kun. Algirdas Dauknys

Filosofo knyga buvo kaip kelrodė žvaigždė

Naujamiestis. Dailės galerijoje vasario 7-ąją buvo surengtas filosofo, poeto Antano Maceinos 95-ųjų gimimo metinių minėjimas. Pagerbti Lietuvos šviesuolio atminimą atvyko Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, rajono vicemeras Vytautas Rapolas Gritėnas, savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Remigijus Vilys, Naujamiesčio seniūnas Antanas Katinas.
Susirinkusieji šiltai sutiko vyskupą J.Kaunecką. Jo atvykimas daugeliui buvo netikėtas. Nepabūgęs gausiai iškritusio sniego bei slidaus kelio, ganytojas gerokai prieš renginį pasirodė Naujamiestyje. Čia jį sutiko parapijos klebonas kun. Algirdas Dauknys.


Piligrimų turizmo agentūra „JUVETURA“ kviečia

į piligrimų kelionę į Italiją

Piza

Per moksleivių pavasario atostogas, balandžio 12-19 dienomis.
Maršrutas: Vilnius – Čenstakava – Znojimas – Venecija – Roma – Vatikanas – Flerencija –
Piza – Viena – Vilnius.

Kelionės kaina - 579 Lt.

(„XXI amžiaus“ skaitytojams - 499 Lt. Registruojantis turėti kuponą, išspausdintą laikraštyje.)

Registracija iki kovo 20 dienos.

Vilnius, Bazilijonų g. 3. Tel./faks.: 8-5-2314006 (9-15 val.), 8-5-2645736 (nuo 18 val.), 8-673-38624 (mob.).


Alchemikai

Kaip pasigyrė naujai išrinktojo Prezidento štabo žmonės, besirengiančiam inauguracijai R.Paksui jau pasipylė rinkėjų laiškai. Juose reikalaujama ne tik padidinti pensijas, bet ir žadėto teisingumo bei tvarkos. Prisimenate: „teisingumas ir tvarka bus!“ O viena garsiosios investicinės Kauno holdingo kompanijos (KHK) apgautoji indėlininkė, kaip ir visi kiti šios kompanijos klientai, netgi atvirą laišką būsimajam Prezidentui paskelbė. Ji reikalauja atkreipti dėmesį į KHK bylos nagrinėjimą ir teisinį cinizmą šioje byloje. Iš tiesų keisti dalykai su ta byla ir su pagrindiniu šios aferos kaltininku turto grobstytoju ir sukčiumi G.Petriku, kurį tuometis prezidentas A.Brazauskas net į Vatikaną nusivežė. Žodį byla reikėtų rašyti kabutėse, kaip ir kalbant apie kitas panašias bylas. Juk faktiškai per septynerius metus nebuvo išnagrinėta ne tik ši viena svarbiausių turto pasisavinimo ir iššvaistymo stambiu mastu bylų, susijusių su daugybės Lietuvos piliečių interesų pažeidimu. Todėl pagrįstai kyla klausimas: kodėl Vyriausybė (teisingiau pasakius, Vyriausybės, nes jų per tą laiką pasikeitė ne viena) bei teisingumo institucijos toleruoja panašių į KHK bylų vilkinimą? Laukiama senaties termino? Be to, visiškai nesuprantama, kaip buvo leista pabėgti į užsienį pagrindiniam aferos kaltininkui G.Petrikui. Daug ką žinantis ir kai kam labai nepatogus „Laisvasis laikraštis“ teigia, jog aferistas, nusipirkęs namą Anglijoje, ramiai sau gyvena niekieno netrukdomas. O teismų antstoliai iš G.Petriko kompanijos skolininkų giriasi išieškoję net 50 tūkst. litų! Kukliai nutylint, kad tų skolų daugiau kaip 57 milijonai, t. y. skolos gali būti sugrąžintos tik kas tūkstantajam indėlininkui, arba, dar vaizdžiau, iš 10 litų skolos grąžinamas 1 centas. Bet pakaks kalbėti apie visiems gerai žinomus dalykus. Galima tiktai neabejoti, kad viskas liks kaip buvę. Nuo S.Daukanto gatvės rūmų šeimininko pasikeitimo niekas nepriklauso. Netgi jeigu pavyktų pakeisti Specialiųjų tyrimų tarnybos ar Valstybės saugumo departamento viršininkus. Mat naujai išrinktojo Prezidento aplinkoje jau seniai kalbama, kad šiuos vadovus reikia keisti.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija