Atnaujintas 2003 m. kovo 12 d.
Nr.20
(1124)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Kultūra
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Parodos
Švietimas
Žvilgsnis
Atmintis
Lietuvių spaudos puslapiuose
Pasaulis
Pozicija


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Kurti padeda saulė ir lietus

Dailininkas Kazys Kęstutis Šiaulytis akvareles
piešia gamtoje

Autorės nuotrauka

Utenos dailės mokykloje, įsikūrusioje senuosiuose pašto rūmuose, veikia meno galerija „Rūsys“. Požemiuose, tarp akmeninių sienų, menančių Utenos miesto istoriją, kasmet vyksta įdomios parodos, supažindinančios uteniškius su profesionalių Lietuvos dailininkų darbais. Kūrybos ekspozicijos bei įdomūs susitikimai su kūrėjais ypač naudingi Dailės mokyklą lankantiems moksleiviams, galintiems betarpiškai bendrauti su menininkais, iš pirmų lūpų išgirsti visą tiesą apie kūrybos procesą ir subtilybes.
Šįkart „Rūsio“ galerija švyti gyvomis gamtos spalvomis, vilioja Vilniaus senamiesčio gatvelių romantika, ribuliuoja medžių šešėlių žaismu, senų parkų ūksme ir dangaus gilumu. Nepakartojamą gyvybės, esančios mumyse ir šalia mūsų, įspūdį perteikia Vilniuje gyvenančio dailininko Kazio Kęstučio Šiaulyčio akvarelės. Pagarbą šiai dailės šakai jam perteikė buvę dėstytojai, garsūs akvarelininkai E.Širkienė, V.Rimkus, V.Trušys, A.Visockis ir kt.
„Kartais nuvažiuoju į kokį Lietuvos miestelį ir noriu atskleisti jo grožį, emocinę erdvę, kurios nematome kasdienių darbų ir rūpesčių apsuptyje. Noriu kurti ikonografinį Lietuvos vaizdą - subtilią gamtą, atsiveriančią nematytais reginiais ir nuojautomis, - pasakojo K.K.Šiaulytis. - Netikėtai aplankytos bažnyčios, pamatyti seni medžiai, vandens telkiniai tampa meno kūriniais. Gyvybės, netikėtų potėpių jiems suteikia pati gamta - šešėliai, saulės blyksniai, ant popieriaus užtiškęs lietaus lašas“. Taip, pasak menininko, akvarelė persismelkia konkrečių vietovių dvasia ir energetika. Akvareles K.K.Šiaulytis praturtina grafikos elementais, pagyvina akvareliniais pieštukais ar sepėja.
Meno mėgėjams K.K.Šiaulytis pažįstamas kaip įvairiapusis žmogus - žurnalo „Šluota“ dailininkas, „Žaliojo laikraščio“ leidėjas, keleto dailės vadovėlių autorius. Jo darbai pelnę apdovanojimų bei įvertinimų įvairiuose tarptautiniuose konkursuose ir parodose.
Uteniškiams, dalyvavusiems parodos atidaryme, dailininkas pateikė malonių siurprizų - visus apdovanojo akvarelių reprodukcijų atvirukais, o kantriausiems nupiešė draugiškus jų šaržus.

Rūta JONUŠKIENĖ
Utena

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija