Atnaujintas 2003 m. kovo 14 d.
Nr.21
(1125)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Aktualijos
Lietuva
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Ir Karalius Mindaugas būtų atstumtas

Iškilmingų istorinės reikšmės įvykių seka liudija pagarbą demokratijos principams ir Konstitucijai. Baigiantis kadenciją penktasis prezidentas V.Adamkus atsisveikina, išrinktasis R.Paksas iškilmingai prisiekia, ketvirtuoju vadinamas A.Brazauskas dalyvauja. Trys nepriklausomos Lietuvos prezidentai iškilmingo akto ceremonijoje! Reikšminga, simboliška, bet ...
Ekscelencijos ir Seimo Pirmininkas bei kiti aukštieji pareigūnai mini paliekančiojo valstybės vadovo postą nuopelnus, linki naujajam tęsti valstybės politiką. O ji aiški ir nuosekli nuo pat Sąjūdžio užgimimo – sugrįžti į Vakarų demokratijos erdvę. Visi kalbėtojai daugiau ar mažiau prisimena valstybės atkūrimo ir nepriklausomybės atgavimo istoriją. Ten pergalių ir netekčių – pramaišiui, tačiau kokia šviesi ir viltinga Atgimimo pradžia! Šiandien ji virtusi visiškai konkrečiais siekiais – įstoti į Aljansą, tapti Europos Sąjungos nare. Priartėjome prie istorinio slenksčio.


Nepriklausomybė įpareigoja

Kovo 11-osios aktas paliks Lietuvos patriotų širdyse ir valstybės istorijoje neišdildomą pėdsaką. Tai vienas reikšmingiausių įvykių - Vasario 16-osios tęsinys. Visi Tėvynės mylėtojai dėkingi Viešpačiui Dievui už visokeriopą pagalbą ilgoje ir kruvinoje laisvės kovoje, žuvusiems už Tėvynės nepriklausomybę: partizanams, politiniams kaliniams, tremtiniams, išeiviams. Taip pat jie dėkojo prof. V.Landsbergiui už ryžtą, paskelbiant Kovo 11-osios aktą. Lietuvos valstybės suverenumas buvo atkurtas, bet visiškos laisvės dar neturime. Užsienio ir vidaus priešai stengiasi pakirsti žmonių tikėjimą nepriklausomybe, niekinti laisvės kovotojus, grąžinti mus atgal į buvusių okupantų glėbį. Rusijos Dūma siūlo įvesti į Lietuvą tankus. Turime atsakyti vysk. Antano Baranausko žodžiais: „Neįveiksi, sūnau, šiaurės; mūsų širdys tvirtos, - seniai buvo išmėgintos, seniai keptos virtos“. Keturioliktais nepriklausomybės metais vėl kyla klausimas: būti ar nebūti.


Ar dar girdite savo sąžinės balsą?
Atviras laiškas Seimo nariams ir Kovo 11-osios Akto signatarams

Rašytojas, Kovo 11-osios Akto signataras R.Gudaitis paskelbė kažkodėl slepiamų autorių siūlymą – visiems Akto signatarams (balsavusiems „už“ ir susilaikiusiems) skirti mėnesines 3000 Lt pensijas. Sausio 2 dieną premjeras A.Brazauskas (taip pat signataras) pritarė šiam siūlymui, nes tai sudarytų „menką“ sumą – vos pusantro milijono litų per metus, nors aritmetika rodo kitaip: 140 x 3000 x 12 = 5 040 000 Lt. Matyt, Premjeras, siekdamas sušvelninti įspūdį, tyliai pervedė litus į dolerius…
Tačiau esmė ne čia. Signatarams skiriamos paprastos senatvės pensijos pagal jų gautus nemažus atlyginimus, be to, valstybinės pensijos po 500 Lt. Signatarams buvo suteikta galimybė nemokamai gauti žemės sklypus namų statybai prestižinėse vietose. Sklypo kaina gali siekti 0,5 mln. litų. Šios sumos signatarui užtektų 40 metų, kas mėnesį išleidžiant po 1000 Lt. Viską sudėjus – gerokai daugiau už vidutinį mėnesio uždarbį.


Tenka apgailestauti

Vasario 24 dieną 7 val. Estijos nepriklausomybei pagerbti iškėliau mūsų Trispalvę ir su šventiška nuotaika iš pašto dėžutės išėmiau „Lietuvos aidą“. Sau tariau, - paskaitysiu mažiausiai Baltijos sesei skirtą rašinį. Tačiau…
Net penkiuose „Lietuvos aido“ puslapiuose Algirdas Abromaitis šlovina Viktorą Uspaskich, ir šis šlovinimas išspausdintas su rubrika „Pilietiškumo ugdymas“. Apsaugok, Viešpatie, nuo tokio ugdytojo, kuris dėl gabumų stokos per keliolika metų neišmoko taisyklingai lietuviškai kalbėti, nesumokėjęs valstybei mokesčių (tik dėl senaties įsigalėjimo atsakomybės išvengė), pats nepilietiškai elgiasi, privačius interesus painioja su valstybiniais. Pamiršk, mielas skaitytojau, jei skaitei V.Uspaskich kalbą, pasakytą Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose, ir nepasiduok naujojo rusalietuvio mulkinamas. Nesirašyk ir nedalyvauk Lietuvos verslo darbdavių konferedacijos vardu organizuojamoje parašų rinkliavoje dėl rinkimų sistemos pakeitimo, jei nenori būti galutinai „apšukuotas“.