Atnaujintas 2003 m. kovo 21d.
Nr.23
(1127)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Aktualijos
Pasaulis
Krikščionybė šiandien
Ora et labora
Mums rašo
Lietuva
AtmintisPRIEDAI


(atnaujinta)


(atnaujinta)


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Būtina išnaudoti istorinę progą

Šiame numeryje:

Gegužės 10-11-ąją – referendumas dėl Lietuvos stojimo į ES

Dar karščiau melstis už taiką

Paskutinis įspėjimas - karo pradžia?

Įvykių prieš karą pėdomis

Kokią spaudą skaitome?

Atnaujinti Lietuvos dvasią!

Pagarbos mirusiesiems išniekinimas

Kas suluošino žmones?

Kuo skiriasi alkoholizmas nuo narkomanijos?

Gimtinės trauka neblėsta

Popiežiaus susitikimai su Romos kunigais ir seminaristais

Bus parengta trumpesnė „Katalikų Bažnyčios katekizmo“ versija

Seimo narys Algirdas Saudargas

Seimo narys, buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas atremia euroentuziastų argumentą, kad įstojus į ES bus amžiams užtikrintas Lietuvos saugumas, išspręstos visos politinės problemos. Likus kelioms dienoms iki galimų karų veiksmų Irake, A.Saudargas interviu „XXI amžiui“ sakė: „Pasaulis nėra toks ramus ir paprastas, kaip kai kam gali atrodyti po komunizmo žlugimo. Bet nėra pasaulyje ir užkampėlių pasislėpti. Nė viena, kad ir kokia nepriklausoma, valstybė nepaspruks į užuovėją, kurios nepasiektų pasaulio globalizacijos vėjai. Tokių užuovėjų, deja, nėra. Tačiau turime būti aktyvūs ir stiprinti savo valstybę. Narystė Europos Sąjungoje ir NATO būtent ją ir sustiprina - buvimas šiose organizacijose įgyvendina mūsų galias. Jeigu neturime teisės lygiu pagrindu kartu su kitais priimti sprendimų, ką su tokiu suverenitetu veikti? Dabar turime galimybę atgauti sau priklausančią vietą Europoje. Ir tuo būtina pasinaudoti“.

Visuomenės apklausos rodo, kad narystę Europos Sąjungoje remia pakankamai didelė piliečių dalis. Tačiau pastaruoju metu vis dažniau pasigirsta kažkokio netikrumo, netgi bauginančių balsų, kad tos apklausos nedaug vertos, kad Lietuvoje dėl nieko negalima būti tikram ir kad mūsų spurtas į Europą gali nutrūkti pačioje finišo tiesiojoje. Kaip jūs prognozuojate referendumo rezultatus, ar nekankina slogios nuojautos?


Meras susitiko su dvasininkais

Varėnos rajono vadovų susitikimai su rajono dvasininkais jau tapo gražia tradicija

Varėnos rajono mero Vido Mikalausko iniciatyva rajono savivaldybėje įvyko susitikimas su devyniais rajono dvasininkais. Susitikime dalyvavo rajono mero pavaduotojas Alvydas Valeiša, administratorius Algis Miškinis ir skyrių vedėjai. Su jais susitiko kunigai: Merkinės dekanas Robertas Rumšas, Valkininkų dekanas Vytautas Pūkas, Varėnos klebonas Raimundas Varaneckas bei vikaras Jonas Mačiulis, Babriškių klebonas Pranciškus Čivilis, Liškiavos klebonas Valius Zubavičius, Perlojos klebonas Raimundas Beleckas, Žilinų klebonas Anton Zavalskij ir Panočių parapiją aptarnaujantis Kalesninkų klebonas Raimundas Macidulskas. Susitikime buvo aptarti aktualiausi – švietimo, dorovinio auklėjimo, santuokos – rajonui ir parapijų bendruomenėms rūpimi klausimai. Buvo kalbėta apie savivaldybės ir Bažnyčios santykius, bendrą įtaką jaunimo auklėjimui, santykį su visuomene.


Lietuvos Vyskupų Konferencijoje

Kovo 14 dieną Kauno arkivyskupijos kurijoje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis, kuriame dalyvavo Lietuvos vyskupai ir Apaštalinio Sosto atstovas Baltijos valstybėms arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas.
Visą dieną trukusio posėdžio pradžioje apaštalinis nuncijus arkivyskupas P.S. Zurbriggenas Lietuvos vyskupams perdavė Šventojo Sosto sekretoriaus ryšiams su valstybėmis arkivyskupo Žano Luji Torano padėką už jo priėmimą Lietuvoje ir įvykusį vizitą, kurio metu Šventojo Sosto atstovas galėjo geriau pajausti Katalikų Bažnyčios Lietuvoje ir visos šalies visuomenės gyvenimo pulsą. Vatikano sekretorius ryšiams su valstybėmis per apaštališkąjį nuncijų padėkojo už Lietuvos atstovų išsakytas mintis ir pažadą aktyviau ugdyti bei ginti krikščioniškąsias vertybes Lietuvoje ir Europoje.


Kristaus atsimainymas – mūsų asmeninių Velykų pradžia

Praėjusio sekmadienio Evangelijos pasakojimas apie ant Taboro kalno Viešpaties Jėzaus atsimainymo metu Jo netikėtą dievystės suspindėjimą ir iš debesies nuskambėjusius Dievo Tėvo žodžius, kurie patvirtino Jo meilę savo Sūnui, - visa tai akivaizdžiai liudija, kad Išganytojas yra Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga, Jam priklauso laikai ir amžinybė (plg. Apr 22, 13). Žymus filosofas Levas Karsavinas teigė: ,,Jėzus Kristus sudaro tikrą pasaulio istorijos vidurį ir viršūnę. Tik per Jį istorija darosi galima ir tikra…“


Laimingas buvo, kai birbyne grojo…
A†A Kazimieras Skebėra (1894 01 12 – 2003 03 17)

Kazimieras Skebėra

Kovo 17 dieną Vilniuje mirė vienas seniausių Lietuvos Kazimierų, karštas patriotas, literatas, Stalino gulagų kankinys Kazimieras Skebėra.
Šį pasaulį K.Skebėra išvydo 1894 m. sausio 12 d. Ukmergės apskrityje, Musninkų valsčiuje, Kaimynų kaime, bežemio pusininko pastogėje.
Labai mylėjo savo brangiąją mamą, gimtinę, savo tautą ir visus žmones. Rašto ir skaityti išmokė garsusis daraktorius Juozapas Vingrys.
Piemenavo, bernavo, buvo kalviu, batsiuviu, šikšniumi, mokiniu, mokytoju, studentu ir lektoriumi, gatvių grindiku, akmenų tašytoju, Nepriklausomybės kovų savanoriu, sukilėliu. Senatvėje – vaikų aukle ir net 20 metų - katorgininku. Neįsivaizduojamas šio žmogaus darbo stažas – 69 metai.
Artimai pažinojo šviesiausius lietuvių tautos žmones: Vydūną, Maironį, Vaižgantą, A.Jakštą-Dambrauską, Igną Jurkūną-Šeinių, J.Jablonskį, P.Leoną, M.Katkų, P.Rimšą ir kitus.
Grįžęs iš Sibiro tremties K.Skebėra daugelį metų gyveno Širvintų rajone, pietiniame Žirnajų ežero pakraštyje prigludusioje Bagdyšių kaimo trobelėje. Dirbo atsitiktinius darbus, talkino, pozavo skulptoriui V.Aleksandravičiui kuriant lietuvių kalbos patriarcho Jono Jablonskio paminklinį portretą. Dirbo archeologų kasinėjimo darbus.
1988 metais gautą katorgininko kompensaciją – 30 tūkst. rublių (tuomet tai buvo dideli pinigai) paaukojo Vytauto Didžiojo universitetui – savajai Alma Mater.


Po dviveidiškumo ženklu

„Baltijos tyrimai“ paskelbė, jog socialdemokratus pagal populiarumą į antrąją vietą nustūmė „prezidentinė“ Liberalų demokratų partija. Jeigu tikėsime apklausa, tai arba Lietuvos žmonės praranda sveiką nuovoką, arba tai savotiškas lietuviškas fenomenas. Juk faktiškai liberalai demokratai, bent jau kol kas, absoliučiai nieko nepadarė, išskyrus neseniai vykusį triukšmingą suvažiavimą. Tiesa, ši partija gali skelbtis neklaidinga, nes ją prieš vienuolika mėnesių įkūrė ir jai iki 2002 metų pabaigos vadovavo dabartinis Lietuvos Prezidentas. Tačiau tuo partijos laimėjimai ir baigiasi. Apie partijos ideologiją nėra ko ir kalbėti, nes tos ideologijos paprasčiausiai nėra. O dėl nuolat pasigirstančių aimanų dėl Lietuvos visuomenės dalies nepilietiškumo ar paprasčiausio nesuvokimo reikėtų kaltinti ne tik sovietų okupacijos dešimtmečius, geriausios tos visuomenės dalies sunaikinimą, bet ir per trylika nepriklausomybės metų įvairaus plauko demagogų skleidžiamą sumaištį, neregėtą valdininkijos klano įsigalėjimą, vadinamojo elito arogantiškumą ir, žinoma, nepaprastą godulį. Tiesa, retsykiais garui nuleisti ant „teisingumo aukuro“ paaukojami kai kurie trečiaeiliai klerkai, išpučiant tą dalyką vos ne iki dangaus. Taip pastaruoju metu buvo išpūstas Žemės ūkio ministerijos valstybės sekretoriaus Alfonso Tamošiūno atleidimas. Atleido, nes STT iškapstė, jog A.Tamošiūnas suorganizavo savo žmonai, - su kuria esąs išsiskyręs, tačiau dėl to, kad dukra nenueitų blogais keliais, abu gyvena viename bute, - net dvylika žemės sklypų. Ir ne bet kur, o vaizdingiausiose Vilniaus, Švenčionių rajonų, Elektrėnų vietose ir net pačioje sostinėje. STT užsiminė ir dar apie porą veikėjų – Nacionalinės žemės tarnybos generalinio direktoriaus pavaduotoją Juozą Gudaitį ir Aplinkos apsaugos ministerijos Vandens išteklių departamento direktorių Gintautą Naviką, užsiiminėjančius panašia veikla.


Piligrimų turizmo agentūra „JUVETURA“ kviečia
į piligrimų kelionę į Italiją gegužės 4-11 dienomis

Šv. Petro aikštė Vatikane

Maršrutas: Vilnius – Krokuva – Znojimas – Venecija – Asyžius – San Mario de Angelis – Roma – Vatikanas – Viena – Znojimas – Čenstakava – Vilnius.

Kelionės kaina – 590 Lt.
(„XXI amžiaus“ skaitytojams - 499 Lt.
Registruojantis turėti šį kuponą.)

Registracija iki balandžio 10 dienos.

Vilnius, Bazilijonų g. 3.
Tel./faks.: 8-5-2314006 (9-15 val.),
8-5-2645736 (nuo 18 val.),
8-673-38624 (mob.).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija