Atnaujintas 2003 m. kovo 26 d.
Nr.24
(1128)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Pasaulis
Laikas ir žmonės
Kultūra
Darbai
Literatūra
Žvilgsnis
Atmintis
Aktualijos
Nuomonės
Lietuva
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Ant kūrėjų atminimo nesėda užmaršties dulkės

Popietei apie kūrėjus tremtinius vadovauja bibliotekos darbuotoja Edita Grucienė (kairėje), prisiminimais
apie K. Banionienę dalijasi mokytoja Marija Dabulevičiūtė

Autoriaus nuotrauka

Tremtiniai kūrėjai - poetai kraštiečiai Simas Račiūnas, Juozas Stanikūnas-Žemės Dulkė, Stasys Šneideris-Diemedis. Kūrėja vadinama ir mokytoja Konstancija Banionienė, savo graudžią gyvenimo istoriją išguldžiusi knygoje “Svetimoj padangėj”. Šiemet minimi jų gyvenimo jubiliejai. Visų šių šviesuolių likimus pažymėjo pokario mūsų tautos lemtis - Sibiro tremtis.
Apie šiuos, kentusius tremties sunkumus bei pažeminimus, bet orius išlikusius žmones buvo kalbama kovo 20-ąją Panevėžio rajono viešojoje bibliotekoje. Pirmoji, kaip ir dera išskirtinį dėmesį tarp vyrų parodyti moteriai, buvo prisiminta K.Banionienė. Ji buvo kilusi iš gausios Skaistgirių kaimo ūkininko šeimos. Pedagoginių žinių siekė Panevėžio mokytojų seminarijoje, dirbo mokytoja Naujamiestyje, Raguvėlėje, Panevėžyje. 1941 metų birželį buvo išvežta į tremtį prie Laptevų jūros. Panevėžyje liko gyventi keturi K. Banionienės vaikai. Moteris, gražiausius savo metus praleidusi kalėjimuose ir lageriuose, 1948 metais pabėgo iš Sibiro.
Apie Panevėžio krašto kūrėjus tremtinius K. Banionienės dukra Reda Eidukienė pasakojo, jog pamačiusi mamą prie savęs neprisileido - jos nebepažino. Ji buvo visai maža, kai motiną ištrėmė. Dukra jos apie septynerius metus nebuvo mačiusi.
K. Banionienei pradėjus mokytojauti vienoje Pasvalio rajono kaimo mokyklų, Reda įsidrąsinusi jau ateidavo į mamos vedamas pamokas. Mergytė čia jautėsi laisvai. Kartą kažkur išvyko mama. Redai ir kitiems kaimo vaikams nepatiko ant sienos kabantis paveikslas. Jame buvo pavaizduotas piktas dėdulė su ilgais juodais ūsais. Stalinui vaikai išbadė akis, ištepliojo jį blynams kepti paruošta tešla. Tai pamačiusi, mokytoja apalpo. K. Banionienė naktį turėjo eiti dvylika kilometrų į Pasvalį, kad “tautų vado” portretą galėtų pakeisti nauju.
Gerai pažinojusi K. Banionienę mokytoja Marija Dabulevičiūtė su ja palaikė artimus ryšius. Lituanistė užsukdavusi į garbaus amžiaus sulaukusios moters butą S.Dariaus ir S.Girėno gatvėje. Tai buvo šviesaus proto panevėžietė. Viena kitą jos vadindavo vardais. Patikdavo Konstancijai, jeigu Marija garsiai skaitydavo. Abi ir padainuodavo. Senutė mokytoja atrodė dvasiškai nesenstanti. Šiemet rugsėjo 6-ąją jai būtų sukakę 100 metų. Jau septyneri metai K. Banionienė išėjusi Amžinybėn.
Prisiminimais apie Juozą Stanikūną-Žemės Dulkę dalijosi jo dukra Danutė Tavorienė. Išliko apie 100 poeto eilėraščių. Pirmąjį J. Stanikūno kūrinėlį “Gaila šio pasaulio” 1910 metais išspausdino”Šaltinis”. Vėliau Žemės Dulkės slapyvardžiu jo eilės buvo spausdinamos “Ateityje”, “Jaunime”, “Lietuvos ūkininke” ir kitur. Nuoširdžias ir neįmantrias poeto eiles vertino to meto Lietuvos jaunuomenė. Kai kurie jo eilėraščiai ( “ Ateik, pavasarėli “, “Nėra širdžiai čia ramybės” ir kiti) virto liaudies dainomis. Jauną poetą palankiai vertino Vaižgantas, nuoširdžius ryšius su juo palaikė rašytoja Gabrielė Petkevičaitė–Bitė. J. Stanikūnas dainavo “Aido “ chore, vaidino Mato Grigonio režisuojamuose saviveikliniuose spektakliuose ir vis rašė. Skaudus smūgis jį ištiko 1949 metais. Sulaukusį 61 metų ištrėmė į Sibirą. Jis išgyveno paliktų namų ilgesį, bet nepamiršo plunksnos. Būdamas tremtyje ir kitus ragino nepalūžti.
Iš Varšaukos vienkiemio, netoli Maženių, kilusio Stasio Šneiderio pirmoji mokytojo darbo vieta buvo Istricos pradinė mokykla. Jaunas ir energingas mokytojas greit susibičiuliavo su kaimo jaunimu, rengė vakarus. Tačiau prasmingiausi jo gyvenimo metai lėkė lageriuose ar tremtyje. Be sveikatos grįžęs apsigyveno Subačiuje. Palaidotas Panevėžyje. Liko jo rankraščiuose paties sudarytas eilėraščių rinkinėlis “Pašvaistė “, drama “Savanorio sūnus “.
Išsamų referatą popietėje pateikė Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotoja Stasė Mikeliūnienė. Meniškos sielos moteris (pati ji tapo nuostabius paveikslus) pažymėjo, jog dvasiškai kankinamas lageriuose ir tremtyje S. Šneideris-Diemedis sugebėjo stebuklingai išsaugoti savo užrašų knygutę. O slapyvardę jis pasirinko nuo gimtinėje augusio gražaus medžio - diemedžio.
Simas Račiūnas, kurio 75- metis neseniai buvo pažymėtas Panevėžio J. Balčikonio gimnazijoje, prisimintas ir rajono viešojoje bibliotekoje. Jos darbuotoja Danutė Pamerneckytė supažindino su poeto gyvenimu ir kūryba. S. Račiūnas dabar gretinamas su Justinu Marcinkevičiumi, lyginamas su Maironiu.
Iš Uliūnų kaimo kilęs gabus poetas buvo nuteistas dešimt metų kalėti vien už tai, kad jis savo kūryboje nepadlaižiavo sovietinei santvarkai. Grįžęs į laisvę baigė vokiečių kalbos studijas Vilniaus universitete. Jis vertė L.Foichtvangerį, F.Šilerį, V.Gėtę, H. Faladą bei kitus žymiausius rašytojus.
Bibliotekos renginyje dalyvavusi Jūratė Zanevičienė pasakojo, jog S. Račiūnas nepaprastai džiaugėsi Lietuvos atgimimu. Jis buvo priimtas į Rašytojų sąjungą. J. Zanevičienei teko patirti nuostabų jausmą, kada į vienus namus agituoti už Stasį Lozoraitį Prezidento rinkimuose atėjo keturi broliai Račiūnai ir galingai uždainavo. Prieš penkerius metus miręs poetas S.Račiūnas palaidotas Antakalnio kapinėse, Rašytojų kalnelyje.
Prisiminimų popietei apie keturis į Amžinybę išėjusius Panevėžio krašto patriotus vadovavo viešosios bibliotekos darbuotoja Edita Grucienė. Renginyje dalyvavo ir kalbėjo bibliotekos direktorė Rūta Bagdonienė, vyr. bibliografė Emilija Bielskienė. Dainavo Janinos Drevinskienės vadovaujamas Dembavos bendruomenės folklorinis moterų ansamblis ir Skaistgirio pagrindinės mokyklos jaunieji saviveiklininkai.
Renginio dalyviai turėjo galimybę pamatyti neseniai bibliotekoje atidarytą Daliaus Dirsės tapybos darbų parodą.

Bronius VERTELKA
Panevėžys

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija