Atnaujintas 2003 m. balandžio 4 d.
Nr.27
(1131)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Aktualijos
Krikščionybė šiandien
Ora et labora
Mums rašo
Susitikimai
Laikas ir žmonės
Provincija
Nuomonės
Lietuva


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Katalikiškos spaudos bičiulė
Sodietė tiki - į kaimą grįš poreikis gėriui

Tvirtai tikinti Vanda Aleliūnienė yra nuoširdi spausdinto katalikiško žodžio skleidėja

Vanda Aleliūnienė Maženius pažįsta kaip savo pirštus. Čia ji gimė, augo ir dabar gyvena. Sodietės mergautinė pavardė panaši į šio kaimo pavadinimą - Maženytė.
V.Aleliūnienė savo amžių pragyveno toliau neišvykdama. Turėjo ji gerą galvą ir tokią pat atmintį. Dirbo kolūkyje buhaltere. Buvo baigusi šiai profesijai rengtus kursus.
Pietų pertraukos metu ji mėgdavusi žaisti šachmatais. Sykį prie lentos susėdo su kolūkio pirmininku ir jį aplošė. Pamatęs, jog pralaimėjo, šis išraudo kaip vėžys: kokią teisę turėjusi įveikti jį, komunistą, kaimo davatka? Sienlaikraštyje buvo nupiešta: eina pas vyskupą Vanda išpažinties, rožinys velkasi žeme. Jai tokia karikatūra - it vanduo, nutekėjęs nuo žąsies plunksnų. Tada visiškai perpyko kolūkio pirmininkas Ciganovas - atleido Vandą iš buhalterės pareigų. Netrukus gabią ir sąžiningą darbuotoją panašioms pareigoms pakvietė gretimas kolūkis.