Atnaujintas 2003 m. balandžio 4 d.
Nr.27
(1131)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Aktualijos
Krikščionybė šiandien
Ora et labora
Mums rašo
Susitikimai
Laikas ir žmonės
Provincija
Nuomonės
Lietuva


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Veidmainiai

Veidmainis yra tas, „kas elgiasi nenuoširdžiai, savo piktą valią pridengia išviršiniu gerumu“ (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, V., 2002).
Gegužės 10-11 dienomis vyks referendumas, kuriame Lietuvos piliečiai turės nuspręsti – būti ar nebūti Europos Sąjungos nariais. Pastaruosius kelerius metus ES problema labai plačiai analizuojama žiniasklaidos ir įvairaus lygio valstybinėse institucijose. Labai daug dėmesio ES skyrė prezidentas V.Adamkus ir euroderybininkai, vadovaujami P.Auštrevičiaus. Praėjusių metų pabaigoje buvo suderintos visų skyrių sąlygos, būtinos stojimui į ES. Kiekvienas sąmoningas Lietuvos pilietis neturi jokių abejonių dėl narystės ES ir būtinai balsuos, kad referendumo rezultatai būtų teigiami. Priešingu atveju Lietuvos partneriais bus ne turtingos Europos valstybės, o nuo sovietmečio palikimo neišsivadavusios artimiausios NVS šalys.
Nepaisant didžiulių euroderybininkų pastangų ir teigiamų derybų rezultatų, netrūko ir aršių, tarp jų ir Seimo narių pasisakymų prieš ES. Labai keista, kad Seimo dauguma, pritardama narystei ES, deramai neįvertino euroskeptikų R.Pavilionio ir J.Veselkos destrukcinės veiklos.