Atnaujintas 2003 m. balandžio 4 d.
Nr.27
(1131)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Aktualijos
Krikščionybė šiandien
Ora et labora
Mums rašo
Susitikimai
Laikas ir žmonės
Provincija
Nuomonės
Lietuva


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Popiežius tikisi, kad karas nesupriešins pasaulio religijų

Popiežius Jonas Paulius II šeštadienį sakė turįs vilties, kad karas Irake nesupriešins krikščionių ir musulmonų. "Niekada negalima leisti, kad būtų supriešintos pasaulio religijos", - sakė Šventasis Tėvas iš Indonezijos atvykusiems katalikų vyskupams. Šioje šalyje yra didžiausia pasaulyje musulmonų bendruomenė. Pasak popiežiaus, geri įvairių religijų santykiai yra labai svarbūs "tuomet, kai visame pasaulyje sustiprėja įtampa". Šventasis Tėvas ne kartą yra kalbėjęs prieš karą Irake, jis vadovavo diplomatinei kampanijai, kuria siekta išvengti karo šioje šalyje.


Karas - brutalios mirties priežastis, o malda - pastovios taikos

Yra pastebėta, kad dalis politikų ir žurnalistų, pateikdami informaciją apie karą Irake, parenka tokius žodžius, kurių sąvokos neretai yra abstrakčios, stokoja konkretumo. Anot žymaus politinės kalbos specialisto Armino Burkhardto, išleidusio kelias knygas apie kalbos reikšmę visuomenei, kai kurie aukšti valstybių vadovai ir pareigūnai, turėdami omenyje karo veiksmus Irake, kalba apie misijas, akcijas, sistemas, todėl neįmanoma suprasti, kas iš tikrųjų vyksta. Susidaro įspūdis, jog kalbama ne apie karo veiksmus, bet apie kažkokią ekonominę ataskaitą. A.Burkhardtas teigia, kad tai, kas dabar vyksta Irake, turi būti konkrečiai įvardijama. Jis rašo: „Kai žudo, reikia sakyti, kad žudo, kai žmones sprogdina į gabalus, reikia sakyti, kad sprogdina į gabalus“.


Imperijos griuvėsiuose, 61
„Nenugalimosios“ problemos

Iš Maskvos sklinda graudžios aimanos, persipynusios su grūmojimais Lietuvai, kad ji rusų kariškiams su kariniais bilietais neleidžia keliauti traukiniais į Kaliningradą ir iš jo. Atseit lietuviai pamiršo bendražmogiškas vertybes (kurias, aišku, turėjo Maskvos valdymo metais) ir išlaipina kariškius, pavyzdžiui, vykstančius iš Maskvos ar Peterburgo aplankyti savo sergančių motinų Kaliningrade. Tačiau Rusijos vadams ir generolams turėtų būti visiškai aiškus dalykas - atiduoti tiems kariškiams atimtus pasus, net ir nebeegzistuojančios Sovietų Sąjungos valstybės, ir važinėkite sau į valias Maskvos-Kaliningrado traukiniu. Paprasčiausiai ieškoma priekabių.