Atnaujintas 2003 m. gegužės 30 d.
Nr.42
(1146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Aktualijos
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Sąjūdis buvo ir bus reikalingas

Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai mitinge Vingio parke 1988 metų liepos 9 dieną

Gegužės 31 dieną Vilniaus Kongresų rūmuose, vienoje didžiausių ir gražiausių sostinės salių, įvyks Sąjūdžio suvažiavimas. Jau aštuntasis. Nuo pirmojo, įgavusio Steigiamojo Sąjūdžio suvažiavimo vardą, praėjo penkiolika metų. Per tą laiką mūsų tėvynėje įvyko daug svarbių pokyčių: atkurta nepriklausomybė, įgalinusi atverti kelią reformoms įvairiose ūkio srityse, esame pakviesti į euroatlantines struktūras, šį mėnesį Lietuvos žmonės surengtame referendume pasakė: „Taip, norime įsijungti į Europos Sąjungos tautų šeimą“. Prie visų šių darbų prisidėjo Sąjūdis, pažadinęs tautą gyventi laisvės sąlygomis. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog dabar Sąjūdis jau nebereikalingas. Gal aštuntasis suvažiavimas jau bus paskutinis?


Tėvynės sąjungos suvažiavimas: naujovės, tendencijos, siekiai

Naujai išrinktą Tėvynės sąjungos pirmininką Andrių Kubilių (dešinėje) sveikina Vytautas Landsbergis

Kaip ir buvo žadėta, Tėvynės sąjunga šeštąjį savo suvažiavimą surengė praėjus porai savaičių po pasisekusio referendumo, išreiškusio žmonių valią būti Europos Sąjungos tautų šeimoje. Suvažiavimas vyko gegužės 24–25 dienomis Nacionaliniame dramos teatre. Pakili nuotaika truko abi įtempto darbo dienas, buvo pilna salė delegatų ir svečių. Girdėjom optimizmą keliančių kalbų. Anot prof. V.Landsbergio, dabar yra ypatingos užsienio politikos sąlygos, po referendumo Lietuva tapo saugi, ir neteks per petį žvalgytis į „didijį brolį“. Valdančiąja dauguma žmonės nusivylė ir atsisuka į dešiniuosius. Pasakyta daug vadovų sveikinimų. Perskaitytas Lietuvos Respublikos prezidento R.Pakso žodis, puikus buvo prezidento V.Adamkaus įvertinimas, pasakytas iš tribūnos: „Buvote ir esate stipri partija, tiesianti europinį kelią. Tėvynei reikia sąjungos, kuri keltų, kviestų į savo ratą visus“. Atsiųsta daugybė sveikinimų iš užsienio, tarp jų Europos liaudies partijos viltingi sveikinimo žodžiai: „Nekantriai laukiame to laiko, kai galėsime dirbti kartu“. Suvažiavimą pradėti Lietuvos himnu buvo pakviestas dešimt metų partijai vadovavęs prof. Vytautas Landsbergis.


Gyvenimas nežinomybėje

”Tiek pinigų nėra...”

Šalies Vyriausybės vadovas Algirdas Brazauskas jau pasakė, kad mokėti už aukščiausios rūšies pieną po 60 centų už kilogramą nėra galimybių. “Tiek pinigų valstybėje nėra”, - sakė Premjeras. Be to, paramos reikalauja kiaulių bei galvijų augintojai. Tad visoms šioms reikmėms papildomai reikėtų 370-400 milijonų litų, o žemės ūkio paramos fonde tėra 288 milijonai.
Savo pretenzijų dėl kelių blokados turi Lietuvos vežėjų automobiliais asociacija “Linava”. Jos specialistų apytiksliais skaičiavimais, asociacijos bendrovės dėl žemdirbių akcijos patyrė apie milijoną litų nuostolių. Be to, iškilo konfliktinės situacijos su kai kuriomis užsienio firmomis, į kurias buvo gabenami kroviniai. Į Lietuvą negalėjo patekti daug užsienio krovininių automobilių su produktais.
“Linavos” vadovybė dėl patirtų nuostolių ketina kreiptis į teismą, kuriame atsakovu turėtų būti Lietuvos žemės ūkio rūmai. Ši organizacija, “Linavos” generalinio sekretoriaus Valdo Gylio nuomone, buvo protesto akcijos organizatorė.