Atnaujintas 2003 m. gegužės 30 d.
Nr.42
(1146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Aktualijos
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Gyvenimas nežinomybėje

”Tiek pinigų nėra...”

Šalies Vyriausybės vadovas Algirdas Brazauskas jau pasakė, kad mokėti už aukščiausios rūšies pieną po 60 centų už kilogramą nėra galimybių. “Tiek pinigų valstybėje nėra”, - sakė Premjeras. Be to, paramos reikalauja kiaulių bei galvijų augintojai. Tad visoms šioms reikmėms papildomai reikėtų 370-400 milijonų litų, o žemės ūkio paramos fonde tėra 288 milijonai.
Savo pretenzijų dėl kelių blokados turi Lietuvos vežėjų automobiliais asociacija “Linava”. Jos specialistų apytiksliais skaičiavimais, asociacijos bendrovės dėl žemdirbių akcijos patyrė apie milijoną litų nuostolių. Be to, iškilo konfliktinės situacijos su kai kuriomis užsienio firmomis, į kurias buvo gabenami kroviniai. Į Lietuvą negalėjo patekti daug užsienio krovininių automobilių su produktais.
“Linavos” vadovybė dėl patirtų nuostolių ketina kreiptis į teismą, kuriame atsakovu turėtų būti Lietuvos žemės ūkio rūmai. Ši organizacija, “Linavos” generalinio sekretoriaus Valdo Gylio nuomone, buvo protesto akcijos organizatorė.

Stambiesiems ūkininkams mokama brangiau

Savo nuomonę dėl žemdirbių protesto akcijos ir kelių blokados Žemės ūkio rūmuose įvykusioje spaudos konferencijoje išsakė Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos vadovai - pirmininkas Kazimieras Starkevičius, pavaduotoja Antanina Venckūnienė, prezidiumo nariai Vidas Juodsnukis bei Dalius Tumynas. Jie atkreipė dėmesį, kad šalies Vyriausybė, Žemės ūkio ministerija, Žemės ūkio rūmai labiau gina stambiuosius ūkininkus, nors net apie 70 proc. pieno parduoda perdirbimo įmonėms smulkieji ir vidutinieji ūkininkai. Perdirbėjai stambiesiems žemvaldžiams už tą patį pieno kiekį moka daugiau negu smulkesniesiems - ar tai ne žmonių diskriminacija, piktinosi Šeimos ūkininkų sąjungos atstovai. Pieno perdirbimo įmonių specialistai tam randa įvairių priežasčių, o padėtis nuo to nė kiek nekinta, smulkieji ūkininkai ir toliau skriaudžiami. Kur girdėta - už kilogramą nerūšinio pieno kaimo žmogui mokama po du centus. Ir ką tam žmogeliui daryti?! Turgus - toli, kaimynai turi savo gyvulių, be to, ir savai šeimai pieno reikia. Kur dėti likusį pieną, nežinia. Galima būtų porą karvučių paskersti, sau pasilikti vieną, bet nesinori... Apie pelną iš tokio pieno ūkio nėra ko kalbėti. Žinoma, galima postringauti apie šiuolaikinę įrangą, pažangias technologijas ir t.t., tik už ką visa tai įsigyti.
Pieno perdirbėjai skundžiasi pasunkėjusia padėtimi jų sektoriuje, ypač kritus dolerio kursui, nes dauguma pieno produktų keliauja į dolerio zonos šalis. Bet tada, anot K.Starkevičiaus, iš kur kai kurių perdirbimo įmonių vadovų mėnesio atlyginimas siekia šimtą tūkstančių litų.

Stinga skaidrumo ir viešumo

D.Tumyno nuomone, jau seniai metas steigti kaimuose smulkias pieno perdirbimo įmones su pažangia įranga - tai būtų ženkli konkurencija dabartiniams gigantams. Apie tai kalbama ne pirmi metai, tačiau reikalai į priekį nejuda. Anot ŠŪS prezidiumo nario, tokių smulkių įmonių gyvavimu stambiųjų vadovai visai nesuinteresuoti. Todėl esą įvairios valstybinės institucijos galimiems steigėjams iškelia tokias biurokratines kliūtis, pastato formalius barjerus, kad tas noras kol kas telieka. (O gal stinga didesnio ryžto ir aktyvumo...)
Įvairi finansinė parama nukeliauja irgi į stambiųjų ūkininkų bei perdirbimo įmonių kišenes. K. Starkevičiaus įsitikinimu, čia stinga ir skaidrumo bei viešumo. Sąjungos vadovo nuomone, turėtų būti viešai skelbiama, kas ir kiek gavo SAPARD ir kitų fondų lėšų.
A.Venckūnienė pabrėžė, kad Vyriausybė ir jos vadovas A. Brazauskas stengiasi įvaryti kylį tarp Žemės ūkio rūmų ir žemdirbių - deja, tai daryti sekasi. Vis dejuojama, kad Vyriausybė neturi pinigų, o iš kur šiemet paimta 150 mln. litų valdininkų ir šiaip nemažiems atlyginimams padidinti, piktinosi sąjungos valdybos pirmininko pavaduotoja.
K.Starkevičius drąsiai tvirtino, kad Lietuvoje nėra pažangios žemės ūkio politikos, vien manipuliuojama pažadais, pasigyrimais ir padejavimais. Žemės ūkio rūmai pateko į stambiųjų žemdirbių bei perdirbėjų glėbį. A.Brazausko vadovaujama Vyriausybė kaimą toliau gena į pražūtį. Sąjungos pirmininko nuomone, Premjeras turėtų atsistatydinti.
Šeimos ūkininkų sąjungos vadovai sakė pritarią žemdirbių protesto akcijai, bet ne tokiai, kuri vyko šiomis dienomis. Jų nuomone, reikia blokuoti ne kelius, o apgulti Seimo, Vyriausybės rūmus ir iš jų vadovų pareikalauti tvarkos, sąžiningumo, skaidrumo žemės ūkyje.
Neatmetama tikimybė, kad tokia akcija įvyks.

Benjaminas ŽULYS

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija