Atnaujintas 2003 m. gegužės 30 d.
Nr.42
(1146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Aktualijos
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Sugrįžta Emilijos Pliaterytės vardas

Emilijos Pliaterytės atminimo draugija jau pradėjo rengtis narsios karžygės gimimo 200-osioms metinėms. Jos bus minimos 2006-aisiais metais. Draugijos aktyvas neseniai lankėsi vietose, kur kovojo ir žuvo E. Pliaterytė, taip pat Kapčiamiestyje, kur ji palaidota. Su Lazdijų rajono architektu, paminklotvarkininkais, mokytojais buvo tariamasi dėl Kapčiamiesčio senųjų kapinių tvoros projekto, rodyklių į lankytinas vietas pastatymo, istorinių vietų ženklinimo ir kitais klausimais. Kapčiamiesčio moksleiviai E. Pliaterytės kapą apsodino gėlėmis.
2002 metais susibūrusi E. Pliaterytės atminimo draugija yra visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos mokslo, kultūros, švietimo darbuotojus, aktyviąją kūrybinės inteligentijos dalį bei patriotinį jaunimą. Vienas svarbiausių draugijos tikslų - vietovių ir paminklų, susijusių su E. Pliaterytės biografija bei 1830-1831 metų sukilimu, tvarkymas.
Pernai pavasarį surengta E. Pliaterytės kapavietės Kapčiamiestyje tvarkymo talka turėjo didelį visuomeninį atgarsį, paskatino ne tik aplinkinių rajonų mokyklų aktyvumą, bet ir patriotines iniciatyvas Vilniuje. Keletas gražių renginių, skirtų 196-osioms E. Pliaterytės gimimo metinėms, buvo organizuota E. Pliaterytės pagrindinėje mokykloje. Mokiniai vaidino scenas iš rašytojos Emilijos Liegutės būsimos knygos “Emilija Pliaterytė”, paaukojo lėšų knygos leidybai, dalyvavo piešinių apie drąsiąją karžygę konkurse, eksponavo surinktus E. Pliaterytės, jos giminaičių ir kovų už laisvę bendražygių portretus.
E. Pliaterytės gimimo 200-ųjų metinių paminėjimo programoje - nacionaliniai piešinių ir rašinių patriotine tematika konkursai, tarptautiniai menininkų plenerai, teatrų festivaliai, kino filmo sukūrimas, leidybinė veikla, su E.Pliaterytės gyvenimu susijusių vietų įtraukimas į turistinius maršrutus ir kt.
Jau derinami E. Pliaterytės atiminimo draugijos planai su Kultūros vertybių apsaugos departamentu, Krašto apsaugos ministerija, tikimasi Švietimo ir mokslo ministerijos palankumo, bendrų akcijų su Lenkijos moksleiviais, Lenkijos ambasada Lietuvoje. Laukiama aukščiausių šalies institucijų globos.
Draugijos iniciatoriai įsitikinę, kad E. Pliaterytės kova už laisvę yra puikus patriotizmo pavyzdys, chrestomatinis istorijos siužetas, dar nepakankamai įsisąmonintas ir atskleistas istorijos pamokose. 200-ųjų E. Pliaterytės gimimo metinių programą vainikuos istorinė konferencija, numatyta 2006 metų rudenį.

Pagal Eltą

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija