Atnaujintas 2003 m. gegužės 30 d.
Nr.42
(1146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Aktualijos
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Varėnos dekanate

Motinos saulė išsklaido rūpesčius

Druskininkai. Motinos dienos džiaugsmą pajuto ne viena moteris. Druskininkų parapijos „Caritas“ vadovė Rita Paliaukienė jį jausmingai nusakė Maironio eilėraščiu „Pavasaris“. Kaip atgimstanti gamta padovanoja pasauliui gražiausias gėles, taip motinos naująsias gyvybes - kūdikius. R.Paliaukienė linkėjo joms džiaugsmo, meilės, sveikatos, pati pirmoji rožių puokštę įteikė savajai motulei Angelei Priekulienei. Šventės tikslas - pabūti kartu, pabendrauti su socialiai remtinų šeimų mamomis, pasidžiaugti ypač gražiai auginamomis, gausiomis jų atžalomis - būsimaisiais Lietuvos piliečiais. Daugiavaikės rūpestingos motinos buvo pasveikintos, pagerbtos.
Per visą renginį skambėjo poetiškos „Ryto“ gimnazijos mokytojos V.Vyšniauskienės eilės, įtaigiai perskaitytos moksleivių R.Lipskio bei I.Tautkutės. Posmuose atsiveria šviesus sodžiaus paveikslas: girgždančios langinės, lininė staltiesė, žibalinė lempa ant stalo, šilumą skleidžianti duonkepė krosnis, - ir kyla noras tiesiog „pasėdėti prie namo sienos“. Tos pačios mokyklos folklorinis ansamblis „Racilukai“ (vadovė L.Dudulienė), pritariant armonika mokytojui E.Vilkui, dainavo senovines dzūkų dainas, šoko, suko ratelius.
Didžiausio pasisekimo susilaukė „Bitutės“ lopšelio-darželio šokėjėliai ir dainininkai (vadovė I.Stanionienė). Šventę padėjo organizuoti ir savivaldybės Vaikų teisių apsaugos bei Socialinės paramos skyrių darbuotojos.
Kadangi „Caritas“ vadovei R.Paliaukienei pasisekė laimėti konkurso projektą „Socialinė ir moralinė parama žmogui krizinėse situacijose“, tai už gautus pinigus buvo dalijama labdara neturtingoms šeimoms, gražiai pirmąjį gegužės sekmadienį pagerbtos motinos, kartu su vaikeliais pavaišintos arbata, kava, sausainiais, o nuo spalio vidurio rinksis pietų ir patys vargingiausieji.

Eugenija SIDARAVIČIŪTĖ

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija