Atnaujintas 2003 m. gegužės 30 d.
Nr.42
(1146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Aktualijos
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Reikšmingai ar atsitiktinai sutapę akcentai

Nieks nematė tavo grožio/ pamotės namuos./ Mes tau viltį, mes tau rožių,/ mes – žodžius mamos.
Toks J. Kossu–Aleksandriškio eilėraščio posmelis buvo pacituotas Vytauto Landsbergio kalboje pirmosios TS (LK) suvažiavimo dienos rytą. Tai todėl, kad kalbėjo ir apie meilę labai proziškame renginyje – šeštajame TS suvažiavime. Meilę Lietuvai ir Lietuvos žmonėms. Lietuvai, kuri greitai priklausys ES, ir ji jau nebebus viena pasaulyje.
Suvažiavimo antrosios dienos rytą aukotos šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje ir pamokslas – vėl apie meilę. Jos apibūdinimas: meilė ne dėl to, ką turi, bet dėl to, kas esi. Taip buvo sakyta, o gal galima dar papildyti: ir dėl to, kad esi.
Meilė kaip dovana. Pats save dovanoji tam, kurį myli. Mylimas mylinčiajam tampa dovana. Tai dovana abipusė ir visapusė. Meilė turi būti naudojama. Ne švelnus jausmas gamtos gražumynuose, net ne poezijos posmai, o abipusis tarnavimas. Tarnavimas visų visiems.
Apie meilę kalbėjo, nes tos dienos Evangelijoje buvo Kristaus žodžiai, kviečiantys pasilikti Jo meilėje. Tai aukštas siekis ir Tėvynės sąjungai kaip partijai mylinčiųjų ją, jos žmones ir nuosavą bendruomenę.
Paties suvažiavimo vyksmas šį aukštą siekį šiek tiek atitiko. V. Landsbergis iš pirmininkų pasitraukė su noru ateinančiajam padėti, ragino tą daryti visus partijos narius. Renkamas ir vėliau išrinktas pirmininkas bei kiti kalbėjusieji gausiai dėkojo ir gyrė V. Landsbergį, net viršijo panašius paskatinimus Andriui Kubiliui.
Aišku, nežinome, ar buvo tame kiek nors veidmainystės. Tikra tai buvo pagarba ar tik vengimas suerzinti tuos, kurie kitaip norėjo – kad V.Landsbergis pirmininku pasiliktų. Pasigirdo ir skundas, kad net toks mažas jo pasitraukimas bus didelis nuostolis patriotinėms jėgoms. Bet juk tos jėgos jį ir nepasitraukusį per mažai rėmė, tik be galo kažko reikalaudavo.
Partijos laimėjimas yra sutvirtėjusi Lietuvos padėtis: beveik NATO, beveik ES narė, ir viso to nuosekliausia siekėja buvo ši partija. Ji tinkamai, einant į NATO, sutvarkė kariuomenę. Ji nugalėjo Europos komisarų nepasitikėjimą. Tą pripažino ir už indėlį siekiant narystės ES V. Landsbergiui dėkojęs Petras Auštrevičius.
Naujo partijos pirmininko ateities planai, kaip visada, ambicingi. Nukreipti rinkimus laimėti. Siekiama valdžios kaip priemonės pasiekti valstybės gerovę. Šiek tiek naujai atkreiptas dėmesys į partijos vidaus tvarką: žmogiškus resursus ir patobulintą vadybą. Ir visas strateginis planas, vykdysimas kartu su panašiomis partijomis, pavadintas “Dešiniųjų alternatyva”.
Viskas neprieštarauja meilei, o jeigu kas kitaip yra, tą turi parašyti ne partijos žmonės, nes viešai juodintis jiems nedera.

Gražina TRIMAKAITĖ
Marijampolė

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija