Atnaujintas 2003 m. gegužės 30 d.
Nr.42
(1146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Aktualijos
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Žmogaus orumas

Gegužės 22 dieną Kaune vyko judėjimo „Už gyvybę“ surengta konferencija „Žmogaus orumas: iššūkiai, atsakomybė, atsakas“. Aktualiais gyvybės klausimais konferencijoje kalbėjo vienos įtakingiausių pasaulyje organizacijos, „Žmogaus gyvybė“ (Human Life International), ginančios žmogaus gyvybę, prezidentas kun. Tomas Euteneueris, kuris skaitė pranešimą „Nešventa trejybė: gimstamumo kontrolė, seksualinis švietimas, abortai“; knygos „Gyvenimo faktai“ („Facts of Life“) autorius Brian Clowes, kuris kalbėjo apie jaunimo, tėvų ir visos šeimos atsaką susidariusioms problemoms; HLI – Europa prezidentė Eva Kovalevska, kuri akcentavo įstatymo, ginančio gyvybę, pamokas; gydytojas Virgilijus Rudzinskas, aptaręs Lietuvos situaciją pasirinkimų kryžkelėje, Leidybos ir informacijos centro „Už gyvybę“ direktorė Birutė Obelenienė, kuri išdėstė savo argumentus tema „Kodėl lytinis švietimas turi būti kontroliuojamas“.
Vėliau iš įvairių Lietuvos miestų susirinkę konferencijos dalyviai diskusijas įvairiomis temomis tęsė darbo grupėse, kurioms vadovavo T. Euteneuris („Nuo gimimų kontrolės link populiacijos kontrolės“), B.Clowes („Kas gresia gyvybei? Pasaulinės tendencijos“), E.Kovalevska („Europa už gyvybę“), Lechas Kovalevskis („Gyvybės draugų klubo veikla“), kun. Stanislavas Mašlianka („Krikščioniškų organizacijų vaidmuo judėjime už gyvybę“). Konferencijai baigiantis, dalyviai susirinko į Arkikatedrą Baziliką, kur buvo aukojamos šv. Mišios.
Plačiau apie konferencijoje nagrinėtas temas - artimiausiame priede „Pro vita“.


Mažas jubiliejus – dideli darbai

Centro lankytojus ir darbuotojus sveikina Vincė Vaidevutė Margevičienė. Stovi (iš kairės): Algirdas Šimoliūnas, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Loreta Kudarienė ir klebonas kun. Virginijus Veprauskas

Šiais Neįgaliųjų metais Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras (KNJUC), rodos, dar taip neseniai įsikūręs, jau minėjo savo nedidelį jubiliejų. Gegužės 12 dieną Centre buvo švenčiama penkerių veiklos metų sukaktis.
Šventės programa tikra to žodžio prasme tęsėsi nuo ryto iki vėlaus vakaro. Per oficialų šventės atidarymą Centro lankytojus ir darbuotojus sveikino nemažas būrys svečių: renginio globėjas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Kauno apskrities Viršininko administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Vincė Vaidevutė Margevičienė, Kauno miesto savivaldybės Socialinių reikalų komiteto atstovė Loreta Kudarienė, „Spindulio“ spaustuvės generalinis direktorius Donatas Jazukevičius, AB „Ortopedijos technika“ gen. direktorius Artūras Teišerskis, buvusi Kauno vaikų invalidų globos draugijos pirmininkė Danutė Borutienė, Kauno sporto klubo „Santaka“ pirmininkas Artūras Zumaras, Lietuvos paraplegikų asociacijos Kauno skyriaus pirmininkė Gražina Lekavičienė, leidyklos „Gardenija“ savininkė Lolita Baziukienė ir kt. Smuiku griežė Lijana Žiedelytė.