Atnaujintas 2003 m. gegužės 30 d.
Nr.42
(1146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Aktualijos
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Mažas jubiliejus – dideli darbai

Centro lankytojus ir darbuotojus sveikina Vincė Vaidevutė Margevičienė. Stovi (iš kairės): Algirdas Šimoliūnas, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Loreta Kudarienė ir klebonas kun. Virginijus Veprauskas
Poezijos spektaklio „Toks gyvenimas“ dalyviai

Šiais Neįgaliųjų metais Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras (KNJUC), rodos, dar taip neseniai įsikūręs, jau minėjo savo nedidelį jubiliejų. Gegužės 12 dieną Centre buvo švenčiama penkerių veiklos metų sukaktis.
Šventės programa tikra to žodžio prasme tęsėsi nuo ryto iki vėlaus vakaro. Per oficialų šventės atidarymą Centro lankytojus ir darbuotojus sveikino nemažas būrys svečių: renginio globėjas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Kauno apskrities Viršininko administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Vincė Vaidevutė Margevičienė, Kauno miesto savivaldybės Socialinių reikalų komiteto atstovė Loreta Kudarienė, „Spindulio“ spaustuvės generalinis direktorius Donatas Jazukevičius, AB „Ortopedijos technika“ gen. direktorius Artūras Teišerskis, buvusi Kauno vaikų invalidų globos draugijos pirmininkė Danutė Borutienė, Kauno sporto klubo „Santaka“ pirmininkas Artūras Zumaras, Lietuvos paraplegikų asociacijos Kauno skyriaus pirmininkė Gražina Lekavičienė, leidyklos „Gardenija“ savininkė Lolita Baziukienė ir kt. Smuiku griežė Lijana Žiedelytė.
Aikštėje prie Centro vyko mugė, kurioje savo darbus pardavinėjo neįgalieji iš Kauno NJUC, Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių, Utenos, Vilkaviškio, Tauragės, Jonavos, Dovainonių, Simno dienos centrų.
Buvo surengta konferencija apskrities mastu tema „Lietuvos neįgalieji žengiant į Europos Sąjungą“. Pranešimus skaitė Invalidų reikalų tarybos atstovas A.Murauskas, minėto Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė V.V.Margevičienė, VDU dėstytoja dr. D. Snieškienė, KMU Reabilitacijos klinikos atstovė doc. Ligija Švedienė, Darbo rinkos ir mokymo tarnybos Karjeros planavimo skyriaus vedėja D. Sabaliutė, Kauno regiono darbo biržos skyriaus vedėja L.Baltrūsaitienė, Kauno NJUC direktorius Algirdas Šimoliūnas.
Vyko parodomieji užsiėmimai tekstilės, dailės, keramikos ir medžio kabinetuose. Centro lankytojai ir svečiai dvi valandas kartu kūrė, o jų bendrą „meninį projektą“ pakomentavo Centro užimtumo ir darbo terapijos specialistės, atskleidė, su kokiais sunkumais teko susidurti. Konkurso būdu atrinkus Centro lankytojos Aleksandros projektą, kieme ant sienos buvo nupieštas ir šventės dalyvių nuspalvintas „Draugystės traukinys“.
Po pietų prasidėjo Kauno NJUC, Šančių bendruomenės ir kitų kolektyvų koncertas. Linksmai vaidino Vilniaus neįgaliųjų teatro grupė „Be rampos“, bendrą projektą – poezijos spektaklį „Toks gyvenimas“ parodė KNJUC šokių grupė „Žingsnis po žingsnio“, Kauno 1-oji pradinė ir Šančių vidurinė mokyklos.
Vakare koncertavo vieni geriausių Lietuvos muzikantų: Alanas Chošnau, grupės „Pelenai“, „ŽAS“, „Angels“, „Aitra“, „Dinamika“, Birutė Petrikytė, Andželika Petrikytė ir Rolandas Petrikis, pasirodė Kauno šokio teatro „Aura“ šokėjai, humoristinis duetas „Lili ir kaimynas“. Vakarinį koncertą vedė šmaikščioji Hana Šumilaitė.
Centro direktorius A. Šimoliūnas džiaugėsi, kad renginiai vyko sklandžiai, o dar prieš šventę iškilusius sunkumus padėjo tvarkyti miesto savivaldybės įmonė „Elektros tinklai“, pagelbėjo įmonė „Švara“. Renata Krilauskienė, informacinio darbo ir renginių organizatorė, minėjo, kad ieškant rėmėjų ir kviečiant dalyvius, dauguma buvo labai geranoriški, muzikantai sutiko koncertuoti be atlygio. Renata pabrėžė: „Reikia prašyti, bet nepamiršti padėkoti“.
Šventė nebūtų pavykusi be rėmėjų. Centro darbuotojai ypač dėkoja už pagalbą neįgaliesiems renginio metu ir skanią kareivišką košę Vytauto Didžiojo jėgerių batalionui.

Nomeda MARTIŠIŪTĖ
Kaunas

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija