Atnaujintas 2003 m. gegužės 30 d.
Nr.42
(1146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Aktualijos
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Lenkijos skausmas

Prieš 60 metų, vykstant aršiems Antrojo pasaulinio karo mūšiams, Vokietijos vyriausybė paskelbė pasauliui šiurpią žinią apie Baltarusijos teritorijoje, netoli Smolensko, Katynės miške, aptiktą masinę nužudytų žmonių kapavietę. Aštuoni masiniai kapai buvo kruopščiai užmaskuoti ir apsodinti dvejų metų pušaitėmis. Vokiečiai iškart nustatė, jog tai 1940-ųjų balandį nužudytų lenkų karininkų, sovietų armijos paimtų į nelaisvę 1939 metais, po Lenkijos kapituliacijos prieš hitlerinę Vokietiją ir Sovietų Sąjungą, kapai. Kitaip tariant, ne paimtų į nelaisvę mūšio lauke, o čekistų areštuotų Sovietų Sąjungos užimtoje Lenkijos teritorijoje. Vokietijos vyriausybė apie Katynės miško radinį paskelbė pasauliui 1943 m. balandžio 13 d. ir išreiškė pageidavimą, kad kokia nors nepriklausoma tarptautinė institucija ištirtų tuos masinius kapus. Į tą pageidavimą bemat atsiliepė tuomet Londone rezidavusi emigracinė Lenkijos vyriausybė. Tai sukėlė tam tikrą sąmyšį ne tik Maskvoje, bet ir tuomečių SSRS sąjungininkių sostinėse Londone ir Vašingtone. Mat emigracinė Lenkijos vyriausybė pasiūlė, kad tokį tyrimą atliktų Tarptautinis Raudonasis Kryžius (TRK). Nors, kaip galima spręsti iš vėliau pasirodžiusių istorikų ir to meto politinių veikėjų memuarų, ir Vašingtone, ir Londone iškart buvo susigaudyta, kad Katynės kapavietės - ne vokiečių propaganda, o šiuos lenkų karininkus nužudė sovietų čekistai. Tačiau sąjungininkai, bijodami supykdyti Staliną, arba, kaip jį Vakaruose vadindavo, „dėdulę Džo“, net nebandė sutikti su kokiu nors tarptautiniu tyrimu. Tuo labiau kad Stalinas neturėjo jokių reikalų su Tarptautiniu Raudonuoju Kryžiumi, kuris siūlė pagalbą padėti iš bado mirštantiems sovietų belaisviams vokiečių stovyklose. Kai tuo tarpu anglų, prancūzų, amerikiečių belaisviai tą pagalbą iš TRK gaudavo ir nemirė iš bado kaip raudonosios armijos kareiviai.


Imperijos griuvėsiuose, 63
Kaip gyvena V.Putinas ir jo žmona Liudmila

Tai ne apie Rusijos prezidentą V.Putiną ir jo žmoną, o apie jų bendrapavardžius Vladimirą ir Liudmilą Putinus, gyvenančius Permėje. Permiškis V.Putinas iki 1995 metų, kai išėjo į pensiją, dirbo kosminių aparatų konstruktoriumi. Rusijos žurnalistai, sužinoję apie Kremliaus šeimininko bendrapavardį, apgulė Permės Putinų butą, prašydami papasakoti apie jų gyvenimo džiaugsmus ir vargus. Pirmasis klausimas Permės gyventojui V.Putinui – kaip jis vertina pensijų padidinimą, plačiai išreklamuotą kaip rūpinimosi pensininkais išraišką. „Ogi niekaip, nes aš to visiškai nejaučiu“, - atsakė buvęs kosminių aparatų konstruktorius. Mat už 30 rublių (tiek padidinta pensija) Permėje galima nusipirkti makaronų ir druskos pakelį bei laurų lapų žiupsnelį. Tiesa, pensininkas viliasi, kad netrukus Kremliuje sėdintis jo bendrapavardis įvykdys savo pažadą ir padidins pensijas 100 rublių. Tada, pasak jo, už tokią sumą bus galima pragyventi net tris dienas ir netgi nusipirkti gabalėlį dešros ar sūrio. V.Putinas iš Permės sakė, kad negali nuvykti į Sankt Peterburgą, kur gyvena sūnaus šeima, ir aplankyti jo dar nematytų vaikaičių. Sūnus atvykti į Permę aplankyti tėvų irgi negali dėl tos pačios priežasties – trūksta pinigų. Pensininkas V.Putinas turi dar vieną svajonę – pamatyti pasaulį, bent jau vieną Vakarų Europos šalį. Mat, kol dirbo uždarame konstruktorių biure, rusiškai vadinamame „jaščike“ (dėžėje), apie jokį išvykimą į užsienį, netgi į „broliškas“ vadinamąsias liaudies respublikas, negalėjo būti ir kalbos. Dabar jau galima, bet nėra už ką. Jo pensija po „padidinimo“ – 1480 rublių per mėnesį, žmonos – 1600 rublių. (Vienas litas – 10 rublių.) Tiesa, žmonai pasisekė labiau. Buvusi partinė darbuotoja sovietmečiu lankėsi Bulgarijoje, Kuboje, netgi Indijoje. Dabar abu pensininkai dažnai varto iš kelionių jos atsivežtas nuotraukas ir atvirukus. Pensininkas pasiguodė žurnalistams, jog neišsipildys ne tik jo svajonė nors viena akimi pažvelgti į dešimtmečiais keiktus „supuvusius Vakarus“, bet ir žmona niekada negalės įsirengti šiuolaikinės virtuvės. Pasak V.Putino, jis su žmona niekada neužsuka į baldų ar automobilių parduotuves, nes tausoja sveikatą ir nervus.