Atnaujintas 2003 m. birželio 4 d.
Nr.43
(1147)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Kultūra
Atmintis
Valstybė ir Bažnyčia
Aktualijos
Nuomonės
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Jei žmonės norės geresnės Lietuvos

Prof. Vytautas Landsbergis Sąjūdžio suvažiavime

Penkiolika metų - per mažas atstumas, kad būtų galima iki pat gelmių suvokti Lietuvos Sąjūdžio esmę, jo reikšmę visos tautos ir kiekvieno žmogaus gyvenime. Tais nepamirštamais milžiniškų mitingų laikais, kai, rodos, visa Lietuva buvo tapusi vienu kūnu, į mūsų šalį perimti Sąjūdžio pamokų slapčiomis vykdavo patriotai iš įvairių buvusių sovietinių respublikų, o ne vienas buvęs kokio Rusijos rajono funkcionierius, sutikęs svečią iš Lietuvos, baugiai apsidairęs, su nenusakoma veido išraiška tyliai paklausdavo: „Negi iš tikrųjų Sąjūdis išves Lietuvą iš Sovietų Sąjungos?“. Išvedė.
Didžiulė Lietuvos Sąjūdžio įkūrimo penkiolikos metų minėjimo programa vyko šeštadienį Vilniaus kongresų rūmuose surengtu Lietuvos Sąjūdžio aštuntuoju suvažiavimu.
Birželio 2 dieną Vilniaus universiteto centriniuose rūmuose surengta konferencija „Pilietiškumo ir valstybingumo atkūrimo kelias“, Rašytojų sąjungos būstinėje - vakaras „Lietuvos rašytojai ir Sąjūdis“. Birželio 3 dieną, padėjus gėlių ant Sąjūdžio veikėjų kapų, vyko sukakčiai skirtas iškilmingas Lietuvos Respublikos Seimo posėdis.


Lietuvos dešiniųjų ateities perspektyvos – diskusijų objektas

Artėjant Seimo rinkimams, kurie įvyks 2004 metais, suintensyvėjo politinių partijų veikla. Demokratinės politikos institutas, remiamas Konrado Adenauerio fondo, gegužės 29 dieną Vilniuje surengė konferenciją, skirtą Lietuvos dešiniųjų ateities perspektyvoms aptarti. Ši data pasirinkta neatsitiktinai. Prieš keletą dienų buvo įvykęs Tėvynės sąjungos suvažiavimas, įvardijęs greitą susivienijimą su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga bei Dešiniųjų sąjunga, įsteigęs krikščioniškųjų demokratų frakciją Tėvynės sąjungoje. O po kelių dienų įvyko liberalų, centristų ir moderniųjų krikščionių demokratų vienijimasis.