Atnaujintas 2003 m. birželio 4 d.
Nr.43
(1147)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Kultūra
Atmintis
Valstybė ir Bažnyčia
Aktualijos
Nuomonės
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Planuojant Lietuvos ateities kelią

Yra sakoma, kad visi skundžiasi blogu oru, bet niekas nieko nedaro jam pakeisti. Nieko nedaro, nes orą pakeisti dar ne žmogaus valioje. Lietuvoje daug nusiskundimų blogu gyvenimu. Ar nusiskundimai teisingi? Ar gyvenimą galima pagerinti ir kas daroma jam pagerinti? Kodėl įvairios statistikos tvirtina ir tarptautiniai ekspertai pripažįsta, kad gyvenimas Lietuvoje (kalbant apie ekonomiką) nuolat gerėja, o tuo tarpu skundai stiprėja? Iki antrosios balsavimo į Europos Sąjungą dienos buvo abejojama dėl teigiamų balsavimo rezultatų, nors unisonu balsuoti ragino visi – Prezidentas, Vyriausybė, partijos, Bažnyčios vadovai, intelektualai, suorganizuoti mokyklų mokiniai ir t.t. Prezidentas R.Paksas pažadėjo viešai atsiskaityti už kiekvieną iš ES gautą litą. Tauta parodė pasitikėjimą kandidatu į Prezidentus, suabejota išrinktu Prezidentu. Priėmus dėmesin, kad įvairiose apklausose mažiausiai pasitikima Seimu, kyla klausimas, ar iš tikrųjų tauta mažiausiai pasitiki savo pačios tiesiogiai rinktais atstovais.


Taika ir karai – jausmai ir statistika

Matėme vėl sostinių aikštes ir gatves užpildančių už taiką Irake žygiuotojų minias. Be abejo, yra pagrindo bijotis karų, ir todėl daug žmonių nuoširdžiai žygiuoja už taiką. Bet kyla klausimas, kaip nuoširdžiai taiką myli pasauliniu mastu taikos mylėtojus žygin pakelią organizatoriai.
Ne taip seniai buvo aiškūs, be didinamojo stiklo matomi NKVD-KGB pirštų antspaudai ant “Pasaulinio sąjūdžio už taiką”. Tada buvo žygiuojama prieš JAV artimų atstumų raketų išdėstymą Vakarų Europoje, norint atsverti tokių pat raketų rikiuotę sovietų okupuotoje Europos dalyje. Minios žygiavo JAV atbaidyti nuo neutroninės bombos išvystymo, nes tokia bomba, negriaudama Vakarų Europos pastatų, net nesunaikindama sovietų tankų, sunaikintų jų įgulas. Tik duok rausvą priežastį, ir taikos mylėtojai žygiuoja visame pasaulyje. Stebint dabartinį “taikos sąjūdį”, kyla įtarimas, kad nors NKVD taikos mašina sugriuvo, kai kurie jos rateliai tebesisuka. Lyg sukapotos gyvatės besiraitančios dalys. Ligi šiolei buvo aišku, kad demonstracijų už taiką dirigentams rūpėjo ne taika, o tironiškų sistemų apsauga. Tai buvo ir tebėra aišku matant tai, prieš kokius karus, agresiją ir invazijas nebuvo ir nėra demonstruojama pasauliniu mastu.


Dėl tautinę ir religinę nesantaiką kurstančio Seimo nario G. Jakavonio pareiškimo

Tėvynės sąjungos pareiškimas

Apstulbino valdančiosios koalicijos Seimo nario G. Jakavonio gegužės 28 dieną spaudos konferencijoje nuskambėjęs kurstytojiškas pareiškimas apie tariamą „islamo valstybių“ sukeltą pasaulinį karą prieš Vakarų civilizaciją. Jame taip pat išreikštas raginimas galvoti apie kolektyvinį čečėnų tautybės asmenų išsiuntimą iš Lietuvos bei visos čečėnų tautos viešas žeminimas.
Posakis, kad „čečėnų buvimas yra spręstinas klausimas“ pernelyg primena prieš 70 metų Vokietijoje nuskambėjusį raginimą spręsti „žydų klausimą“. Neaišku, ar G.Jakavonis rytoj nepasiūlys spręsti „čigonų klausimo“ ir pan.