Atnaujintas 2003 m. birželio 4 d.
Nr.43
(1147)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Kultūra
Atmintis
Valstybė ir Bažnyčia
Aktualijos
Nuomonės
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Dėl tautinę ir religinę nesantaiką kurstančio Seimo nario G. Jakavonio pareiškimo

Tėvynės sąjungos pareiškimas

Apstulbino valdančiosios koalicijos Seimo nario G. Jakavonio gegužės 28 dieną spaudos konferencijoje nuskambėjęs kurstytojiškas pareiškimas apie tariamą „islamo valstybių“ sukeltą pasaulinį karą prieš Vakarų civilizaciją. Jame taip pat išreikštas raginimas galvoti apie kolektyvinį čečėnų tautybės asmenų išsiuntimą iš Lietuvos bei visos čečėnų tautos viešas žeminimas.
Posakis, kad „čečėnų buvimas yra spręstinas klausimas“ pernelyg primena prieš 70 metų Vokietijoje nuskambėjusį raginimą spręsti „žydų klausimą“. Neaišku, ar G.Jakavonis rytoj nepasiūlys spręsti „čigonų klausimo“ ir pan.
Manome, kad tokie kalbėjimai neturėtų būti laikomi tik šio Seimo nario neišprusimo, religijos ir istorijos neišmanymo apraiška. Šis pareiškimas, ypač dėl to, kad jos autorius priklauso Seimo valdančiajai koalicijai, daro žalą Lietuvos, kaip demokratinės ir nuo seno tolerantiškos valstybės, įvaizdžiui.
Apmaudu, kad kovos su terorizmu problema išnaudojama tautinei ir religinei neapykantai kurstyti, kas yra visiškai nesuderinama su Vakarų civilizacijos vertybėmis, kurias Seimo nariai turėtų būti apsisprendę ginti.
Viena esminių sąlygų šioms vertybėms apsaugoti yra atsakomybės neišvengiamumas. Todėl minėtas Seimo nario G. Jakavonio viešas pareiškimas pirmiausia turėtų susilaukti teisinio įvertinimo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 straipsnį, kuris numato atsakomybę už kurstymą prieš bet kokios tautos ar religijos žmonių grupę.
Seimo dauguma taip pat neturėtų likti nuošalyje, nepasmerkusi tautinę ir religinę neapykantą kurstančio savo nario.

Andrius KUBILIUS,
Tėvynės sąjungos pirmininkas

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija