Atnaujintas 2003 m. birželio 4 d.
Nr.43
(1147)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Kultūra
Atmintis
Valstybė ir Bažnyčia
Aktualijos
Nuomonės
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Tolerancija ir moralės principai politinėje veikloje
JAV senatorius Rikas Santorumas apie katalikų politikų uždavinius

Septynių vaikų tėvas
Rikas Santorumas

Bažnyčia perspėja dėl moralinio reliatyvizmo

Daugelyje šalių plataus atgarsio ir komentarų susilaukė sausio viduryje Tikėjimo mokslo kongregacijos paskelbtas dokumentas „Dėl katalikų veiklos ir elgesio politiniame gyvenime kai kurių klausimų“. Jame primenama katalikų politikų pareiga savo veiklą dosniai sieti su Bažnyčios mokymu pagal principą, kuriuo vadovavosi politikų dangiškasis globėjas šv. Tomas Moras: „Žmogaus negalima atskirti nuo Dievo, o politikos – nuo moralės“.
Bažnyčia pripažįsta šiuolaikinės demokratinės visuomenės pranašumą, kuri geriausiai iš visų kitų santvarkų gali pasitarnauti bendrajai gerovei – taikai, laisvei, pagarbos gyvybei, teisingumui, solidarumui įtvirtinti. „Gyvenimas demokratinėje visuomenėje negalėtų vaisingai plėtotis be aktyvaus, atsakingo ir dosnaus visų dalyvavimo“,- rašoma dokumente, kartu primenant Vatikano II Susirinkimo mokymą, kad tikintieji pasauliečiai turi taip pat aktyviai dalyvauti politikoje, vadovaudamiesi krikščioniškąja sąžine.