Atnaujintas 2003 m. birželio 20 d.
Nr.48
(1152)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Katalikų bendruomenėse
Krikščionybė pasaulyje
Nuomonės
Lietuva
PasaulisPRIEDAI


(atnaujinta)


(atnaujinta)


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Telšių vyskupijoje

Klapėdos dekanate

Šiame numeryje:

Prisiminti kunigą

Pianistų festivalis

Vilkaviškio vyskupijoje

Jėzus Eucharistijoje - mūsų vienybės šaltinis

Siūloma draugystė pagal Maskvos receptą

Gal apolitiškumo pasekmės?

Grįžkime prie dorovės pagrindų ir tikėjimo

Nidos bažnyčia naktį

Atvėrė duris pirmoji katalikų bažnyčia Nidoje

Kiekviena statoma ir atstatoma bažnyčia, kurioje
aukojama Eucharistija, – tai duonos, žmogaus ir Dievo sakralinio bendrumo simbolis

Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS

Nida. Šioje Kuršių nerijos Neringos miesto gyvenvietėje niekada nebuvo katalikų bažnyčios. Sovietmečiu, prieš uždarant Nidos evangelikų liuteronų bažnyčią, turinčią garbingą ir kartais tragišką istoriją, atvažiuodavo aukoti šv. Mišių ir katalikų kunigai. 1960 metais paskutiniąsias šv. Mišias aukojo šviesaus atminimo monsinjoras Bronislovas Burneikis, atvykdavęs iš Klaipėdos. Nidos gyventojai katalikai labai norėjo, kad senojoje bažnyčioje, paverstoje muziejumi, būtų galima aukoti katalikų šv.Mišias.


Siekia atsiteisti Dievui už pasaulio nuodėmes
Lietuvos piligrimai pėsčiomis neša kryžių į Vatikaną

Piligrimai, juos palydintieji ir Lazdijų klebonas kun. Rimantas Baltrušaitis su kryžiumi, Vatikano, Lietuvos ir Taikos vėliavomis ties Lenkijos valstybės siena

Simboliška, kad Gedulo ir vilties dieną, birželio 14-ąją, trisdešimties maldininkų grupė pėsčiomis, nešdama kryžių, po šv. Mišių Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje, kurias aukojo klebonas vicedekanas kun. Rimantas Baltrušaitis, kirto Lietuvos valstybinę sieną ir įžengė į Lenkijos teritoriją.
Žygis skiriamas 10-osioms popiežiaus Jono Pauliaus II atvykimo į Lietuvą ir Jo pontifikato 25-osioms metinėms paminėti. Ši piligriminė kelionė prasidėjo birželio 7-ąją iš Vilniaus Arkikatedros Bazilikos į Vatikano Šv. Petro Baziliką atsiteisimo Dievui už pasaulio nuodėmes ir už taiką žemėje intencija. Palaiminimą kelionei ir piligrimams suteikė vyskupas Juozas Tunaitis.


Jauno intelektualo kelias į šventumą

Dievo tarnas Ivanas Mercas

Ateinantį sekmadienį, birželio 22 dieną, Bosnijos mieste Banja Lukoje popiežius Jonas Paulius II paskelbs palaimintuoju iš čia kilusį Ivaną Mercą (1896-1928), kuris taps pirmuoju pasauliečiu, pakeltu į Bažnyčios altoriaus garbę per visą trylikos amžių kroatų tautos katalikybės istoriją. Katalikas intelektualas ir „jaunimo apaštalu“ vadinamas I.Mercas nebuvo „gimęs šventuoju“, augo gana liberalioje aplinkoje. Tačiau gilūs mąstymai, studijos bei asmeninė žiaurių Pirmojo pasaulinio karo kovų patirtis paskatino jį pripažinti krikščioniškojo tikėjimo teisingumą ir savo trumpu vos 32 metų gyvenimu tobulai įgyvendinti Evangelijos principus. Jo liudijimas ir mokymas liko aktualūs Dievo ieškantiems šių dienų sekuliarizuotos Europos jauniesiems žmonėms.

Jaunystės išgyvenimai

1896 m. gruodžio 16 d. gimusio I.Merco tėvas buvo čekų tautybės Austrijos kariuomenės karininkas ir vadovavo Banja Lukos geležinkelio stočiai, motina turėjo vengrų ir žydų kraujo. (Iki Pirmojo pasaulinio karo Bosnija, Kroatija, Čekija, Vengrija priklausė austriškajai Habsburgų imperijai.) Tėvai savo vienturčiam sūnui suteikė gerą, viduriniajam visuomenės sluoksniui būdingą auklėjimą, tačiau liberalių nuostatų besilaikančioje šeimoje stipresnio tikėjimo nebuvo. Į krikščionybę buvo žiūrima daugiau kaip į tradiciją, formalumą ar socialinės priklausomybės ženklą, kuris katalikiškoje Austrijoje buvo svarbus aukštesnio lygio valdininkui ar karininkui.


Ministras Pirmininkas sklaido Bažnyčios vadovų abejones

Premjeras Algirdas Brazauskas (kairėje), Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis (dešinėje) ir Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius (viduryje)

Trečiadienį ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas susitiko su Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku Vilniaus arkivyskupu kardinolu Audriu Juozu Bačkiu ir Kauno arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi. Susitikimo metu buvo aptarti Bažnyčiai priklausiusių kultūros vertybių ateities statuso klausimai, kalbėta apie moksleivių lytinio švietimo programą.
Katalikų Bažnyčios kilnojamųjų ir nekilnojamųjų vertybių, neteisėtai nusavintų nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 1990 m. kovo 11 d., ateities statusą, atsižvelgiant į jų religinę vertę, turės nustatyti Lietuvos Vyskupų Konferencija kartu su kultūros ministrės įsakymu sudaryta nuolatine komisija.


Nuvertinamos pagrindinės žmogiškosios vertybės

Lietuvos Respublikos Prezidentui Rolandui Paksui,
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Mykolui Brazauskui,
Žmogaus teisių apsaugos medicinos srityje tarybai prie LR Prezidento
Konferencijos „Iššūkiai gyvybei, meilei, šeimai, vaikui“, įvykusios 2003 m.gegužės 30 d. Pasaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacijos, Lietuvių katalikų mokslo akademijos medicinos skyriaus ir Nacionalinės vaikų sveikatinimo asociacijos iniciatyva,

Rezoliucija

Lietuva šiuo metu yra gilioje demografinėje krizėje. Šeimos erozija, pagrindinių žmogiškųjų vertybių - gyvybės, žmogiškojo orumo - nuvertinimas, hedonistinės pasaulėžiūros formavimas nuo pat vaikystės tapo šių dienų mūsų visuomenę griaunančiomis jėgomis.


Įklimpę į dumblą

Valdantieji atsidūrė tarsi savotiškoje baloje, iš kurios jau nebeišmano kaip išsikapstyti. O tos balos didžiulės ir dumblinos esama. Todėl ir trypia tie mūsų gelbėtojai, pradedant socialdemokratais, socialliberalais, visokiais valstiečiais, baigiant liberalais demokratais, kurie jau faktiškai tapo uoliais socialdemokratų parankiniais, savotiška „kominterno sekcija“. Kitaip ir būti negalėjo. Juk to paties medžio šakos, iš tų pačių nomenklatūrininkų šaknų išaugusios. Tuo tarpu gudresnieji, kaip socialdemokratų vadai, stovi balos pakraštyje ir mosuoja raudonais gvazdikais. Girdi, tik nenustokit, bičiuliai, nenuleiskit rankų, nenukrypkit nuo „generalinės linijos“. Juk dar liko turtelio, dar ne visi Trakų nacionalinio draustinio ežerai atsidūrė mūsų rankose. Ir sostinė vis dar ne partijos bičiulių glėbyje, nepaisant titaniškų Premjero ir partijos vado pastangų.


Piligrimų turizmo agentūra „JUVETURA“ kviečia:

Šv. Petro bazilika Vatikane

Į turistinę apžvalginę poilsinę piligrimų kelionę į Italiją liepos 27 - rugpjūčio 3 dienomis

Maršrutas: Vilnius – Znojimas – Vranovas (poilsis Čekijos nacionaliniame parke prie upės) – Venecija – Ostia – poilsis prie Tirėnų jūros – Roma – Vatikanas – Viena – Znojimas – Vilnius.

Fatima
Lurdas

 

Kelionės kaina – 670 Lt. („XXI amžiaus“ skaitytojams, užsirašiusiems iki liepos 15 d. - 570 Lt.)

 

Į apžvalginę poilsinę piligrimų kelionę į fatimą ir Lurdą rugpjūčio 11-28 dienomis

Maršrutas: Vilnius – Praha – Paryžius – La Farte – San Sebastjanas (poilsis prie Atlanto vandenyno) – Fatima – Nazare (poilsis prie Atlanto vandenyno) – Madridas – Lurdas – Marselis (poilsis prie Viduržemio jūros) – La Salet – Venecija – Znojimas – Čenstakava – Vilnius.

Kelionės kaina – 1600 Lt. („XXI amžiaus“ skaitytojams - 1400 Lt).

Vilnius, Bazilijonų g. 3. Tel./faks.: 8-5-2314006 (9-15 val.),
8-5-2645736 (nuo 18 val.), 8-673-38624 (mob.).
,
8-37-777488


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija