Atnaujintas 2003 m. liepos 16 d.
Nr.55
(1159)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Istorijos vingiai
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Atmintis
Susitikimai
Kultūra
Gimtas kraštas
Darbai

Mums rašo


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Prie versmės, kur – pradžių pradžia

Šakių „Žiburio“ gimnazijai – 85–eri

Šakių „Žiburio“ gimnazija įkurta 1918 metų gegužės mėnesį. Įkūrėjas ir pirmasis direktorius – Vincentas Vizgirda.
Gimnazija buvo klasikinio tipo. Joje buvo dėstoma tikyba, lotynų, lietuvių, vokiečių, prancūzų, graikų (iki 1927 m.) kalbos, filosofija, matematika ir kiti dalykai. Veikė ateitininkų, skautų organizacijos, esperantininkų, gamtininkų, sodininkų–bitininkų, literatų, sporto ir eucharistininkų būreliai, taip pat choras, dūdų bei styginio orkestrai.
1940 metais „Žiburio“ gimnazija suvalstybinta, bet jos tradicijos išliko. Per Antrąjį pasaulinį karą gimnazija sudegė: iš pradžių ji perkelta į Barzdus, vėliau – į Lukšius, o 1948-aisiais grąžinta į Šakius. Nuo 1950 metų pavadinta Šakių vidurine mokykla, o 1958–aisiais – Z.Angariečio vardu. Mokykloje kuriamos naujos tradicijos, rengiamos tautų draugystės šventės. Mokytojų ir mokinių jėgomis pastatyta dirbtuvės, šiltnamis. 1972 metais atidaryta naujoji Šakių vidurinė mokykla. Joje įsikuria penktos - vienuoliktos klasės, o pradinės klasės lieka dirbti senajame pastate. Pradedama dirbti kabinetine sistema.