Atnaujintas 2003 m. liepos 16 d.
Nr.55
(1159)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Istorijos vingiai
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Atmintis
Susitikimai
Kultūra
Gimtas kraštas
Darbai

Mums rašo


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Bažnyčia iškelia globalizacijos reguliavimo koncepciją

Skurstantiems Afrikos gyventojams tarptautinė bendruomenė turi rodyti ypatingą solidarumą

Europos ir Afrikos vyskupai kviečia į naują tarptautinę partnerystę

Bažnyčia yra įsitikinusi, kad dėl kai kurių negatyvių pasaulinių socialinių tendencijų, tokių kaip išsiplėtusi nelygybė, skurdas, badas ar gamtinių resursų išsekimas, yra atsakinga ne vykstanti globalizacija, bet stygius atitinkamų valdymo mechanizmų, kurie spontaniškus pasaulinius procesus įstatytų į reikiamas vėžes, kad būtų įgyvendinti teisingumo ir solidarumo principai. „Globalinio valdymo“ koncepciją 2001 metais iškėlė Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija (COMECE), pasiūliusi sukurti nedidelę valstybių ir vyriausybių vadovų grupę, kuri turėtų pakankamas juridines galimybes koordinuoti ekonomines, socialines bei aplinkosaugines problemas tarptautiniame lygmenyje.