Atnaujintas 2003 m. liepos 16 d.
Nr.55
(1159)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Istorijos vingiai
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Atmintis
Susitikimai
Kultūra
Gimtas kraštas
Darbai

Mums rašo


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Pasaulio lietuvių dainų šventės atgarsiai

Vingio parko estradoje dainavo pusė tūkstančio chorų, dirigavo garsiausi Lietuvos ir išeivijos chorvedžiai, grojo per 70 pučiamųjų instrumentų orkestrų

Pirmąją liepos savaitę Vilniuje šurmuliavo Pasaulio lietuvių dainų šventės dalyviai. Į ją susirinko apie 37 tūkstančius dainininkų, šokėjų, muzikantų iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Ukrainos, Rusijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Australijos, Argentinos, Brazilijos, Kanados. Pirmosiomis savaitės dienomis įvairiose sostinės vietose vyko repeticijos, pasirengimas pagrindiniams koncertams. Šventės dalyviai miegojo mokyklose ant savo atsivežtų čiužinių, svečiai iš užsienio buvo apgyvendinti bendrabučiuose. Iš įvairių Lietuvos vietų atvykusieji sostinės svečiai į repeticijas buvo vežiojami savivaldybių skirtu transportu, o maitinami irgi už jų skirtas lėšas. Buvo ir tokių, kuriems savivaldybė neskyrė nei transporto, nei maitinimo.


Dabartinė dailininko aistra - keramika

Dailininkas ir žurnalistas Vaidotas Žukas atidarė naujausių keramikos darbų parodą

Lietuvos visuomenė Vaidotą Žuką gerai pažįsta kaip žurnalistą. Jo balsą dabar išgirstame radijo bangomis per publicistines laidas „Vasaros studija su Vaidotu Žuku“ ir „Akis į akį“. Net septynerius metus jis vadovavo „Mažajai studijai“, 2000-2001-aisiais buvo LRT generalinis direktorius,už radijo laidas „Vėjai“, „Tiltai“ 1999 metais pelnė Stasio Lozoraičio žurnalistinę premiją, tais pačiais metais parengė ir išleido knygą apie skulptorių Vilių Orvidą.
V.Žukas - diplomuotas dailininkas. Baigęs Lietuvos dailės akademiją, jis surengė net 25 asmenines tapybos parodas. Jo darbai saugomi Vakarų Europos, JAV, Australijos privačiose kolekcijose, pasklidę Lietuvoje. Dailininko kūrinių yra įsigiję Vilniaus, Kauno, Kretingos muziejai.
V.Žukas su žmona Aukse surinko ir restauravo vertingą žemaitiško sakralinio meno kolekciją.
Birželio 25 dieną V.Žukas pakvietė vilniečius į naujai bandomo žanro - keraminių reljefų parodos atidarymą fotogalerijoje „Rėmelių dizainas“. Iš kone 70 eksponuojamų darbų dauguma turi sakralinės dailės požymių. Bene dvylika Madonų, pavadintų įvairiais vardais, - „Aušros Vartų Marija“, „Marijos figūra“ ir kt., - dažniausiai apsuptų malonės spinduliais, devyni angelai: „Angelas juodame fone“, „Angelas ir širdis“, „Serafinas raudoname fone“, „Širdis ir angelo veidai“, „Angelas su žvake“, „Angelo galvutė“, „Angelas baltu rūbu“ ir kt., du „Nukryžiuotieji“.