Atnaujintas 2003 m. liepos 16 d.
Nr.55
(1159)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Istorijos vingiai
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Atmintis
Susitikimai
Kultūra
Gimtas kraštas
Darbai

Mums rašo


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Prezidentas pasveikino Ateitininkų kongresą

Penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį Kaune, Valstybiniame akademiniame dramos teatre ir Lietuvos žemės ūkio rūmuose vyko Ateitininkų federacijos (AF) XIV kongresas. Jo dalyvius ir svečius pasveikino prezidentas Rolandas Paksas. “Simboliška, – rašoma sveikinime, – kad pabūti drauge, pasidalyti idėjomis Jūs vėl susibūrėte Kaune. Mieste, į kurį ir prieš šimtmetį iš Vilniaus, Peterburgo, Maskvos, Rygos, Tartu, Miuncheno, Romos lyg upokšniai susibėgo būsimųjų ateitininkų mintys. Kaune pasirodė ir “spietė visus krūvon” prasmingai pavadintas laikraštis “Ateitis”, o 1920-aisiais įvyko pirmasis ateitininkų Kongresas.


Rusija nesiskaito nei su Lietuva, nei su UNESCO

Lietuvos ambasadorė prie UNESCO Ina Marčiulionytė pareiškė, jog Rusija, nusprendusi neįsileisti tarptautinės aplinkosaugininkų komisijos į naftos telkinį D-6 Baltijos jūroje, esantį vos už 22 km nuo Kuršių nerijos, pažeidžia tarptautinius įsipareigojimus. O Aplinkos ministerijos atstovė Audronė Žičkutė sakė, kad per dvejus metus į Lietuvos prašymus pateikti duomenis apie naftos telkinio D-6 galimą žalą Kuršių nerijai ir Baltijos jūrai Rusija nedavė jokio konkretaus atsakymo. Lietuva apie tai pranešė UNESCO Pasaulio paveldo komitetui, pabrėždama, kad, nepaisant visų pastangų, Rusija nepateikia jokios informacijos apie D-6 projektą, taip pat ir ekologinių išvadų. Kaip žinoma, Kuršių nerija paskelbta pasaulio paveldo dalimi. Liepos pradžioje Paryžiuje įvykusiame UNESCO Pasaulio paveldo komiteto posėdyje buvo nuspręsta į Kuršių neriją nusiųsti oficialią gamtininkų misiją, kuri įvertintų Rusijos bendrovės „Lukoil“ planuojamos naftos gavybos grėsmę šiam unikaliam gamtos paveldo objektui. UNESCO misija turėtų kartu su Rusijos ir Lietuvos atstovais parengti ataskaitą apie naftos gavybos telkinyje D-6 ekologinius aspektus.