Atnaujintas 2003 m. liepos 16 d.
Nr.55
(1159)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Istorijos vingiai
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Atmintis
Susitikimai
Kultūra
Gimtas kraštas
Darbai

Mums rašo


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Priminė Lietuvos valstybės istoriją
Atviras laiškas – padėka kompozitoriui Vidmantui Bartuliui

Nuskambėjęs jūsų muzikinis kūrinys „Mūsų Lietuva“, skirtas Mindaugo karūnavimo 750-osioms metinėms paminėti, nukėlė į amžių glūdumas, kai dar senovėje miškingose vietovėse gyveno aisčiai. Būdami pagonys garbino saulę, perkūną, mėnulį, žvaigždes, medžius, ugnį… Visą jų gyvenimą, papročius ir tradicijas lydėjo susidūrimai dėl gyvenamosios vietos su kaimyninėmis gentimis bei įvairiais atvykėliais.
Pasigirdę jūsų kūrinyje fleitos garsai leido suprasti, kad garsas apie ten gyvenančius aisčius pradėjo sklisti aplinkiniams kaimynams…
Ir vėl kovos! Girdisi aimanos dėl žuvusiųjų… aukojamos aukos, deginami aukurai meldžiant dievų apginti tikėjimą, papročius, šeimas. Gyventojai spiečiasi apie žynius, vaidilas. Pradeda jungtis šeimos, sodybos, gentys.
Skambanti lietuvių folklorinė muzika skelbia apie baltų gyvenimą, kovas su kryžiuočių ir kalavijuočių ordinais. Muzikos garsuose girdisi prašymas, kad bajoraičiai padėtų ginti dievus, šeimas, papročius. Skausmas skamba dainose… Pradėjo kurtis gentys, kunigaikštijos...
Stipriau susibūrę baltai pradėjo net kitus aplinkinius puldinėti. Vėl kovos, ginant savo pilis, sodybas, gentis… Žūva ne tik berneliai su eikliais žirgeliais tymo balneliais, bet ir sodybose likę beginkliai seneliai, moterys, vaikai, ginkluoti kirviais. Vaidilos, kriviai ragino keršyti ir kovoti už išdegintas sodybas, pilis, žuvusiuosius ir naikinamą tikėjimą, papročius. Prasidėjo pirmieji siūlymai krikštytis, kovos su kryžiuočiais, kalavijuočiais, slavais… Pagaliau stebuklas! Iškilęs iš visų kunigaikščių, Mindaugas, pašalinęs priešus, net nerimstančius kunigaikštukus bei besipriešinančius gimines, tapo Lietuvos valstybės karaliumi, valdovu. Už tai jis ir jo žmona Morta turėjo pasikrikštyti. Jam tai padaryti buvo sunku, bet, norėdamas suvienyti į vieną vienetą Lietuvos valstybę, priėmė katalikybę.